četrtek | 15 april |  2021

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Reference podjetja
  Referenčni objekti, katere je izvajal oz. soinvestiral Kraški vodovod Sežana. Pregled je pripravljen po letih.  

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1992 - 2001 | 1981 - 1991
Leto izdelave: 1992
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA II. ETAPA "VREMSKI BRITOF"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD DOLENJA VAS - SENADOLE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
DOL PRI VOGLJAH 1. DEL : RTAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA III. ETAPA :ŠTANJEL "C" 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA II. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD SENOŽEČE - DOLENJA VAS - SENADOLE II. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
SENADOLE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD DOLNJE VREME - VREMSKI BRITOF
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
TOMAJ : RAKONSTRUKCIJA VODOVOD I. ETAPA - V REGIONALNI CESTI V NASELJU TOMAJ
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
ODCEP ZA CESTNINSKO POSTAJO SENOŽEČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
IZVEDBA METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE VZPOREDNO Z VODOVODOM
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
KOZINA : RAKONSTRUKCIJA VODOVOD V SOSESKI "E 6"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
IZVEDBA VODOVODA NA POTEZU MED ZAHODNIMI IN VZHODNIMI GRAJSKIMI VRATI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VREMSKI BRITOF : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD OD ZT 36 DO ZT 58 - DOL PRI VOGLJAH - VODODOD V REGIONALNI CESTI SEŽANA - DUTOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
R SENADOLE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VZPOREDNA OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODO DOLNJE VREME - FAMLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
REDUCIRNA POSTAJA NA ODCEPU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : PARED - DANE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ODCEPI IZ VODOVODA BRESTOVICA : RODIK
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD BRESTOVICA IIV. FAZA I. ETAPA : PREUREDITEV ČP PLANINA IN R TABORZA ODDAJO VODE V SISTEM RIŽANSKEGA VODOVD AKOPER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA IV. ETAPA :ŠTANJEL "C" 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : KAČIČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PREUREDITEV R TABOR
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
REDUCIRNA POSTAJA NA ODCEPU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
REKONSTRUKCIJA VODOVODA 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRIKLJUČNI VODOVOD ZA NASELJE POTOČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
REZERVOAR ZAVRHEK V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
RODIK : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRIKLJUČNI VODOVOD SVETO - PRESERJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ULICA MARE HUSOVE : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRIKLJUČNI CEVOVOD NADROŽICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - KLANEC - OCIZLA - BEKA, I. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PREUREDITEV ČP PLANINA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
SEŽANA - KOMUNALNE NAPRAVE : GRADIŠČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRESERJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
POVEZOVALNI VODOVOD DO SISTEMA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
POVEZOVALNI CEVOVOD R RODIK (BRESTOVICA) - R RODIK (VAS)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PARED : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
NADROŽICA . RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRIKLJUČNI CEVOVOD ZA KAČIČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD SENOŽEČE - GABERČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ČP RODIK V R RODIK
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD KOMEN - GORJANSKO : ODCEP NADROŽICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVODI V VREMSKI DOLINI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
KAPTAŽA DODATNEGA ZAJETJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA III. ETAPA : "FAMLJE"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD SVETO - PRESERJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVODNI SISTEM BRANICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD SENOŽEČE - POTOČE - DOLENJA VAS III. ETAPA : POTOČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD SVETO - PRESERJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD RP - PARED - DANE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VZHODA ULICA - RAZDELILNOO MREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD R BREZJE - OCIZLA 1. DEL DO KRIŽIŠČA IN RAZCEPA ZA KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD MLAČEVO - SENOŽEČE III. FAZA : "GABERČE"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
KAČIČE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
GABERČE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
IZVEDBA METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE VZPOREDNO Z VODOVODOM
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
FAMLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovod Sežana - Vrhovlje - Voglje, II. faza II. etapa, Dol pri Vogljah 3. del dokončanje RO + HP
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovodni odcep Štorje - Podbreže
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Rekonstrukcija vodovoda v Kozini skozi nov podhod pod železniško progo
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI ZA NAPRAVO ZA OBDELAVO SUROVE VODE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Senožeče - Gaberče II: etapa rekonstrukcija razdelilnega omrežja v naselju Senožeče z vgradnjo meteorne kanalizacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovodi Grahovo Brdo - Ponikve I. etapa priključitev naselja Utovlje na vodovodno omrežje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovod Sežana - Vrhovlje - Voglje, II. faza III. etapa, priključitev naselja Vrhovlje na vodovodno omrežje I. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Odcepi iz vodovoda Rodik-Rižana 03:R Brezje - Klanec - Ocizla - Beka; II. etapa - Ocizla 1. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Odcepi iz vodovoda Rodik-Rižana objekt 04: Priključitev naselja petrinje na vodovodno omrežje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Rezervoar Laže II
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : PETRINE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
KLANEC : RAZDELILNI ODCEPI IN PRIKLJUČKI 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
KOZINA : REKONSTRUKCIJA VODOVODA SKOZI NOVI ŽELEZNIŠKI PODHOD
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
LIPA : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovodno omrežje Grahovo Brdo - Ponikve II. etapa priključitev naselja kazlje na vodovodno omrežje 1. del - primarni vodovod naselja
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEP 1 (IZ VODOVODA NANOS - SEŽANA) - KAZLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ČRPALIŠČE MATERIJA - 1. LOKACIJSKI POSTOPEK
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
DOL PRI VOGLJAH : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Rekonstrukcija razdelilnega omrežja v naselju Lipa
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - KLANEC - OCIZLA - BEKA II. ETAPA : OCIZLA - BEKA 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - KLANEC - OCIZLA - BEKA III. ETAPA : KLANEC 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
DODATNA VODNA CELICA V = 100 m3 ZA BETONARNO SGP PRIMORJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
PETRINJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ČP KLARIČI : REKONSTRUKCIJA ELEKTRO IN KRMILNIHNNAPRAV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Odcepi iz vodovoda Brestovica odcep za Jablanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEP 2 (Z VODOVODA NANOS - SEŽANA) - UTOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVD SENOŽEČE - GABERČE II. ETAPA : SENOŽEČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA II. ETAPA "DOL PRI VOGLJAH" 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD OSN ŠOLA (KRIŽIŠČE) - KLANEC V GLAVNI CESTI KOZINA - KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD OSN ŠOLA (KRIŽIŠČE) - BEKA 1. DEL (KRAJANI KI NISO BILI PRIKLJUČENI NA KRAJEVNI VODOVOD)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD JAŠEK KASTEVC - PETRINE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA III. ETAPA "VRHOVLJE 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
OCIZLA :RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE II. ETAPA : UTOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE I. ETAPA : KAZLJE 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD BRESTOVICA V. FAZA 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
UTOVLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD ZT 58 - VOGLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VZPOREDNA VGRADNJA KANALIZACIJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
REZERVOAR LAŽE II
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VOGLJE : DOPOLNITEV RAZDELILNEGA OMREŽJA IN IZVEDBA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VRHOVLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
REKONSTRUKCIJA TRANZITNEGA VODOVDA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
DOBRAVLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : JABLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - BRGOD - PREŠNICA - PODGORJE, I. IN II. ETAPA : R BREZJE - PREŠNICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE I. ETAPA : KAZLJE 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
GORNJE LEŽEČE : KRAJEVNI VODOVOD
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD R BREZJE - PREŠNICA ZT 1 - 26
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE III. ETAPA : DOBRAVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI NA OBMOČJU NOVE POZIDAVE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
KLANEC : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 2. DEL - ZADNJI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
DANE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
RAZDELILNO OMREŽJE IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
SANACIJA KRAJEVNEGA UAJETJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA II. ETAPA "DOL PRI VOGLJAH" 3. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
RUBIJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
KAZLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA V. ETAPA :ŠTANJEL "C"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
DOL PRI VOGLJAH : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 3. DEL - ZADNJI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
JABLANEC : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
REDUCIRNA POSTAJA NA ODCEPU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
REDUCIRNA POSTAJA NA ODCEPU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Odcepi iz vodovodne povezave Rodik - Rižana, objekt 02 : vodovod R Brezje - Prešnica - Podgorje III. etapa: Prešnica primarni vodovod R Brezje - Prešnica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
PRIKLJUČNI VODOVD RUBIJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD ZAJETJE - GORNJE LEŽEČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
SENOŽEČE : RAZŠIRITEV RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Vodovod Grahovo Brdo - Ponikve I. etapa priključitev naselja Kazlje na vod. omrežje 2. del kazlje razdelilno omrežje in priključki
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Odcepi iz vodovoda Rodik - Rižana, Objekt 03 : Vodovod R Brezje - Klanec - Ocizla - Beka III. etapa Klanec priključitev naselja na vodovodno omrežje 2. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Odcep iz vodovoda Brestovica vodovod Pared - Dane Primarni vodovod, razdelilno omrežje in priključki Pare in Dane pri Divači
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
SEŽANA : REKONSTRUKCIJA V ULICI MARE HUSOVE 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Vodovod Komen - Štanjel - Kobdilj, IV. faza V. etapa zgornji ustroj vozišč v starem Štanjelu in usposobitev meteorne kanalizacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Vodovodni odcepi iz vodovoda Brestovica : Rubije - Priključitev naselja na vodovodno omrežje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Razdelilno omrežje v naselju Senožeče razširitev na območje nove pozidave 3. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Rekonstrukcija vodovoda v Ulici Mare Husove v Sežani 2. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVD BRESTOVICA : RUBIJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Vodovod Grahovo Brdo - Utovlje - Dobravlje - Ponikve z odcepoma Avber - Gradnje in odcepom Kazlje III. etapa dobravlje PV, RO in hišni priključki
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : PARED - DANE II. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODNA ZAPORA ZA ZGORNJI USTROJ VOZNIH POVRŠIN IN PRIKLJUČITEV METEORNE KANALIZACIJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
GORNJE LEŽEČE :RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
PRIKLJUČNI VODOVOD RP - JABLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Priključitev naselja Gornje Ležeče na lokalni vodni vir
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD UTOVLJE -DOBRAVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - KLANEC - OCIZLA - BEKA III. ETAPA : KLANEC 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Prevezava vodovodov: Cesta na Bršljanovec Sežana, Pod sedovnikom v Sežani
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD ŠTORJE - PODBREŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Vodovodni odcep Štorje - Podbreže I. in II. etapa Primarni vodovod Štorje Podbreže in rezervoar Podbreže
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
A/ CESTA NA BRŠLJANOVEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
B/ CESTA POD SEDOVNIKOM V SEŽANI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD ZAGRAJEVC - KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Vodovod ivanji grad - Zagrajec - Klanec pri Komnu, I. etapa - Zagrajec II. etapa - Klanec pri Komnu priključek na vodovodno omrežje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Vodovodi v Vremski dolini II. faza IV. etapa Gornje Vreme priključitev na vodovodno omrežje I. del primarni vodovod
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Razdelilno omrežje v naselju Kreplje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA IV. ETAPA : GORNJE VREME 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Odcepi iz vodovodne povezave Rodik - Rižana, objekt 02 : Vodovod R Brezje - Prešnica - Podgorje III. etapa : Prešnica razdelilno omrežje in vodovodni priključki
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
KLANEC : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
PREŠNICA : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
I. ETAPA - ZAGRAJEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
KREPLJE . RAZŠIRITEV RAZDELILNEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD IVANJI GRAD - ZAGRAJEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD IVANJI GRAD – ZAGRAJEC – KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
R KLANEC V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
ODCEPI IZ VODOVODNE POVEZAVE RODIK – RIŽANA, OBJEKT 02: PREŠNICA III. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
PREVEZAVA VODOVODOV V SEŽANI Z OBNOVO PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD DOLNJE VREME - GORNJE VREME
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
ZAGRAJEC : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
II. ETAPA R PODBREŽE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
II. ETAPA -- KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
I. ETAPA VODOVOD ŠTORJE - PODBREŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Ledenica sekundarni vodovod na odseku Pared - Ledenica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
PRIMARNI VODOVOD NA ODSEKU DOBRAVLJE - PONIKVE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
VODOVODNI SISTEM BRANICA BRANICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA IV. ETAPA GORNJE VREME 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Branica sanacija na vodovodnem sistemu
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
SEKUNDARNI VODOVOD PARED - LEDENICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Komen podaljšanje vodovoda na Lužah
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
PODBREŽE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
ULICA MARE HUSOVE RAKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN OBNOVA PRIKLJUČKOV 3. DEL 3. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
SEŽANA : REKONSTRUKCIJE V ULICI MARE HUSOVE 3. DELVODOVODOV V SEŽANI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE IVI. ETAPA : DOBRAVLJE - PONIKVE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Rekonstrukcija vodovodov v Sežani ulica Mare Husove III. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Vodovod Grahovo Brdo - Utovlje - Ponikve z odcepi Avber - Gradnje in Kazlje IV. etapa primarni vodovod Dobravlje - odcep za Avber - Ponikve
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Vodovodni odcep Štorje - Podbreže III. etapa Podbreže Razdelilno omrežje in vodovodni priključki
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : PARED - LEDENICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
NA LUŽAH : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
PODALJŠANJE SEKUNDARNEGA VODOVODA NA ZAZIDALNO OBMOČJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
GORNJE VREME : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
SANACIJE NA VODOVODNEM SISTEMU : FILTRACIJA IN DEZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
KOMEN . LUŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
VODOVOD ODCEP ŠTORJE - PODBREŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
III. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
LEDENICA : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
FILTRACIJA IN DZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
ODSEK ODCEP (NA VODOVODU NA ŽELEZNICI DIVAČA - SEŽANA) - POVIR : REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA VODOVOD IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD ŠTJAK SANACIJA SANITARNEGA STANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD POVIR - BRESTOVICA PRI POVIRJU I. ETAPA : POVIR - AC POČIVALIŠČE POVIR
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
FILTRACIJA IN DEZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
ŠEPULJE : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
FILTRACIJA IN DZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Lokalni vodovod Vareje - Barka
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Razdelilno omrežje naselje Avber
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Vodovod - lokalni vodni vir Veliko Polje - Vrabče - Štjak
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Rekonstrukcija razdelilnega omrežja - Gornje Vreme
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Vodovod Brestovica - Sežana - Rodik Čistilna naprava Sela
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
GORJANSKO : REKONSTRUKCIJA VODOVODA V REGIONALNI CEST IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
HIDROPOSTAJA AVBER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
FILTRACIJA IN DZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD VELIKO POLJE SANACIJA SANITARNEGA STANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
PRIKLJUČNI VODOVOD ODCEP AVBER - GRADNJE 1. DEL - AVBER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
ČRPALIŠČE LEDENICA V KOZINI V R LEDENICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD VAREJE - BARKA - SANACIJA SANI-TARNEGA STANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD VRABČE SANACIJA SANITARNEGA STANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
SEŽANA : PRESTAVITEV VODOVODA OB PARTIZANSKI CESTI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
POVIR - AC POČIVALIŠČE POVIR - NOVOGRADNJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
SEŽANA : REKONSTRUKCIJA V LEVSTIKOVI ULICI 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
PONIKVE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
AVBER : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
LEVSTIKOVA ULICA ;: REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE V. ETAPA : PONIKVE IN VI ETAPA : AVBER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Prestavitev vodovoda 400, 300 - AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Zdravstveni dom Sežana - Strojne instalacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Prostor za mlade Sežana - Strojne instalacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Ogrevanje hotel Tabor - Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Šepulje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
UNIKA TTI - Poslovna hiša in skladišča
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Razdelilno omrežje s priključki Avber - Ponikve
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Kanalizacijsko omrežje - Terminal - Črpališče
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Šepulje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Prestavitev vodovoda 400, 300 - AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Interni plinski razvod in centralno ogrevanje - Boma Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Kanalizacijsko omrežje - Terminal - Črpališče
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Razdelilno omrežje s priključki Avber - Ponikve
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Terminal Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod Komen - Gorjansko - Veliki Dol
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Komunalna infrastruktura Sežana - ZAHOD
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Terminal Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Izgradnja vodovodnega omrežja za vas Majcni
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vibranova Sežana - Strojne instalacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Obnova vodovoda v vasi Vojščica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Kosovelova knjižnica Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Ulica Ludvika Požrla - Divača
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Zdravstvena postaja Komen
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod in kanalizacija Brezovica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Prestavitev vodovoda AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod v Vremski dolini
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod za cestninsko postajo HC Razdrto
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod Slope
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Obnova vodovoda v vasi Vojščica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod Komen - Gorjansko - Veliki Dol
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod Slope
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod za cestninsko postajo HC Razdrto
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod v Vremski dolini
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Prestavitev vodovoda AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Zavod za šport - strojne instalacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod ulica Ludvika Požrla - Divača
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Prestavitev vodovoda na objektu AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Izgradnja vodovodnega omrežja za vas Majcni
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Prestavitev vodovoda na objektu AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod in kanalizacija Brezovica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2001
Avtosalon Jadran v Sežani
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2001
Avtosalon RENAULT v Sežani
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2001
Rekonstrukcija Supermarketa v Sežani
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2001
Izgradnja trgovine s tehničnim blagom - PAH
  Trenutno ni slike!

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Nujno obvestilo
PREKUHAVANJE PITNE VODE - POVEZAVA ILIRSKA BISTRICA
14.4.2021 10:55:02
Kraški vodovod Sežana obvešča uporabnike priključene na vodovodni sistem Ilirska Bistrica v naseljih: Tatre, Kovčice, Orehek, Brezovo Brdo, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu in Obrov št. 61B, 61E, 61F ter 62C, da je zaradi povečane motnosti vode po deževju ponovno potrebno prekuhavati vodo za uporabo v prehranske namene. Ukrep prekuhavanja velja do preklica
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Ali vam je že kdaj zmrznil vodomer?
Da, to se mi dogaja redno
Ne, vedno poskrbim, da ga zaščitim

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Ali je števčnina enako števnina? V ceniku imate števnino, na računu zaračunavate števčnino?

Slovnično je pravilno »števnina« vendar, ker so občine v svojih aktih sprejele »števčnina« se sedaj pojavljata oba pojma. Gre pa v obeh primerih za isto zadevo

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Naučite otroke, da bodo po vsaki uporabi tesno zapirali pipe.