torek | 16 julij |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Reference podjetja
  Referenčni objekti, katere je izvajal oz. soinvestiral Kraški vodovod Sežana. Pregled je pripravljen po letih.  

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1992 - 2001 | 1981 - 1991
Leto izdelave: 1992
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA II. ETAPA "VREMSKI BRITOF"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD DOLENJA VAS - SENADOLE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
DOL PRI VOGLJAH 1. DEL : RTAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA III. ETAPA :ŠTANJEL "C" 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA II. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD SENOŽEČE - DOLENJA VAS - SENADOLE II. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
SENADOLE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD DOLNJE VREME - VREMSKI BRITOF
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
TOMAJ : RAKONSTRUKCIJA VODOVOD I. ETAPA - V REGIONALNI CESTI V NASELJU TOMAJ
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
ODCEP ZA CESTNINSKO POSTAJO SENOŽEČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
IZVEDBA METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE VZPOREDNO Z VODOVODOM
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
KOZINA : RAKONSTRUKCIJA VODOVOD V SOSESKI "E 6"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
IZVEDBA VODOVODA NA POTEZU MED ZAHODNIMI IN VZHODNIMI GRAJSKIMI VRATI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VREMSKI BRITOF : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VODOVOD OD ZT 36 DO ZT 58 - DOL PRI VOGLJAH - VODODOD V REGIONALNI CESTI SEŽANA - DUTOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
R SENADOLE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1992
VZPOREDNA OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODO DOLNJE VREME - FAMLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
REDUCIRNA POSTAJA NA ODCEPU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : PARED - DANE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ODCEPI IZ VODOVODA BRESTOVICA : RODIK
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD BRESTOVICA IIV. FAZA I. ETAPA : PREUREDITEV ČP PLANINA IN R TABORZA ODDAJO VODE V SISTEM RIŽANSKEGA VODOVD AKOPER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA IV. ETAPA :ŠTANJEL "C" 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : KAČIČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PREUREDITEV R TABOR
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
REDUCIRNA POSTAJA NA ODCEPU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
REKONSTRUKCIJA VODOVODA 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRIKLJUČNI VODOVOD ZA NASELJE POTOČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
REZERVOAR ZAVRHEK V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
RODIK : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRIKLJUČNI VODOVOD SVETO - PRESERJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ULICA MARE HUSOVE : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRIKLJUČNI CEVOVOD NADROŽICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - KLANEC - OCIZLA - BEKA, I. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PREUREDITEV ČP PLANINA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
SEŽANA - KOMUNALNE NAPRAVE : GRADIŠČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRESERJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
POVEZOVALNI VODOVOD DO SISTEMA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
POVEZOVALNI CEVOVOD R RODIK (BRESTOVICA) - R RODIK (VAS)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PARED : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
NADROŽICA . RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
PRIKLJUČNI CEVOVOD ZA KAČIČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD SENOŽEČE - GABERČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
ČP RODIK V R RODIK
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD KOMEN - GORJANSKO : ODCEP NADROŽICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVODI V VREMSKI DOLINI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
KAPTAŽA DODATNEGA ZAJETJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA III. ETAPA : "FAMLJE"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD SVETO - PRESERJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVODNI SISTEM BRANICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD SENOŽEČE - POTOČE - DOLENJA VAS III. ETAPA : POTOČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD SVETO - PRESERJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD RP - PARED - DANE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VZHODA ULICA - RAZDELILNOO MREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD R BREZJE - OCIZLA 1. DEL DO KRIŽIŠČA IN RAZCEPA ZA KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
VODOVOD MLAČEVO - SENOŽEČE III. FAZA : "GABERČE"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
KAČIČE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
GABERČE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
IZVEDBA METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE VZPOREDNO Z VODOVODOM
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1993
FAMLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovod Sežana - Vrhovlje - Voglje, II. faza II. etapa, Dol pri Vogljah 3. del dokončanje RO + HP
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovodni odcep Štorje - Podbreže
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Rekonstrukcija vodovoda v Kozini skozi nov podhod pod železniško progo
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI ZA NAPRAVO ZA OBDELAVO SUROVE VODE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Senožeče - Gaberče II: etapa rekonstrukcija razdelilnega omrežja v naselju Senožeče z vgradnjo meteorne kanalizacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovodi Grahovo Brdo - Ponikve I. etapa priključitev naselja Utovlje na vodovodno omrežje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovod Sežana - Vrhovlje - Voglje, II. faza III. etapa, priključitev naselja Vrhovlje na vodovodno omrežje I. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Odcepi iz vodovoda Rodik-Rižana 03:R Brezje - Klanec - Ocizla - Beka; II. etapa - Ocizla 1. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Odcepi iz vodovoda Rodik-Rižana objekt 04: Priključitev naselja petrinje na vodovodno omrežje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Rezervoar Laže II
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : PETRINE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
KLANEC : RAZDELILNI ODCEPI IN PRIKLJUČKI 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
KOZINA : REKONSTRUKCIJA VODOVODA SKOZI NOVI ŽELEZNIŠKI PODHOD
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
LIPA : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Vodovodno omrežje Grahovo Brdo - Ponikve II. etapa priključitev naselja kazlje na vodovodno omrežje 1. del - primarni vodovod naselja
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEP 1 (IZ VODOVODA NANOS - SEŽANA) - KAZLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ČRPALIŠČE MATERIJA - 1. LOKACIJSKI POSTOPEK
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
DOL PRI VOGLJAH : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Rekonstrukcija razdelilnega omrežja v naselju Lipa
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - KLANEC - OCIZLA - BEKA II. ETAPA : OCIZLA - BEKA 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - KLANEC - OCIZLA - BEKA III. ETAPA : KLANEC 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
DODATNA VODNA CELICA V = 100 m3 ZA BETONARNO SGP PRIMORJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
PETRINJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ČP KLARIČI : REKONSTRUKCIJA ELEKTRO IN KRMILNIHNNAPRAV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
Odcepi iz vodovoda Brestovica odcep za Jablanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
ODCEP 2 (Z VODOVODA NANOS - SEŽANA) - UTOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVD SENOŽEČE - GABERČE II. ETAPA : SENOŽEČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA II. ETAPA "DOL PRI VOGLJAH" 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD OSN ŠOLA (KRIŽIŠČE) - KLANEC V GLAVNI CESTI KOZINA - KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD OSN ŠOLA (KRIŽIŠČE) - BEKA 1. DEL (KRAJANI KI NISO BILI PRIKLJUČENI NA KRAJEVNI VODOVOD)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD JAŠEK KASTEVC - PETRINE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA III. ETAPA "VRHOVLJE 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
OCIZLA :RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE II. ETAPA : UTOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE I. ETAPA : KAZLJE 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD BRESTOVICA V. FAZA 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
UTOVLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VODOVOD ZT 58 - VOGLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VZPOREDNA VGRADNJA KANALIZACIJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
REZERVOAR LAŽE II
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VOGLJE : DOPOLNITEV RAZDELILNEGA OMREŽJA IN IZVEDBA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
VRHOVLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1994
REKONSTRUKCIJA TRANZITNEGA VODOVDA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
DOBRAVLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : JABLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - BRGOD - PREŠNICA - PODGORJE, I. IN II. ETAPA : R BREZJE - PREŠNICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE I. ETAPA : KAZLJE 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
GORNJE LEŽEČE : KRAJEVNI VODOVOD
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD R BREZJE - PREŠNICA ZT 1 - 26
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE III. ETAPA : DOBRAVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI NA OBMOČJU NOVE POZIDAVE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
KLANEC : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 2. DEL - ZADNJI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
DANE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
RAZDELILNO OMREŽJE IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
SANACIJA KRAJEVNEGA UAJETJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA II. ETAPA "DOL PRI VOGLJAH" 3. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
RUBIJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
KAZLJE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA V. ETAPA :ŠTANJEL "C"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
DOL PRI VOGLJAH : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI 3. DEL - ZADNJI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
JABLANEC : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
REDUCIRNA POSTAJA NA ODCEPU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
REDUCIRNA POSTAJA NA ODCEPU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Odcepi iz vodovodne povezave Rodik - Rižana, objekt 02 : vodovod R Brezje - Prešnica - Podgorje III. etapa: Prešnica primarni vodovod R Brezje - Prešnica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
PRIKLJUČNI VODOVD RUBIJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD ZAJETJE - GORNJE LEŽEČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
SENOŽEČE : RAZŠIRITEV RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Vodovod Grahovo Brdo - Ponikve I. etapa priključitev naselja Kazlje na vod. omrežje 2. del kazlje razdelilno omrežje in priključki
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Odcepi iz vodovoda Rodik - Rižana, Objekt 03 : Vodovod R Brezje - Klanec - Ocizla - Beka III. etapa Klanec priključitev naselja na vodovodno omrežje 2. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Odcep iz vodovoda Brestovica vodovod Pared - Dane Primarni vodovod, razdelilno omrežje in priključki Pare in Dane pri Divači
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
SEŽANA : REKONSTRUKCIJA V ULICI MARE HUSOVE 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Vodovod Komen - Štanjel - Kobdilj, IV. faza V. etapa zgornji ustroj vozišč v starem Štanjelu in usposobitev meteorne kanalizacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Vodovodni odcepi iz vodovoda Brestovica : Rubije - Priključitev naselja na vodovodno omrežje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Razdelilno omrežje v naselju Senožeče razširitev na območje nove pozidave 3. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Rekonstrukcija vodovoda v Ulici Mare Husove v Sežani 2. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVD BRESTOVICA : RUBIJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Vodovod Grahovo Brdo - Utovlje - Dobravlje - Ponikve z odcepoma Avber - Gradnje in odcepom Kazlje III. etapa dobravlje PV, RO in hišni priključki
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : PARED - DANE II. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODNA ZAPORA ZA ZGORNJI USTROJ VOZNIH POVRŠIN IN PRIKLJUČITEV METEORNE KANALIZACIJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
GORNJE LEŽEČE :RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
PRIKLJUČNI VODOVOD RP - JABLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
Priključitev naselja Gornje Ležeče na lokalni vodni vir
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
VODOVOD UTOVLJE -DOBRAVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1995
ODCEPI IZ VODOVODA RODIK - RIŽANA : VODOVOD R BREZJE - KLANEC - OCIZLA - BEKA III. ETAPA : KLANEC 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Prevezava vodovodov: Cesta na Bršljanovec Sežana, Pod sedovnikom v Sežani
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD ŠTORJE - PODBREŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Vodovodni odcep Štorje - Podbreže I. in II. etapa Primarni vodovod Štorje Podbreže in rezervoar Podbreže
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
A/ CESTA NA BRŠLJANOVEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
B/ CESTA POD SEDOVNIKOM V SEŽANI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD ZAGRAJEVC - KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Vodovod ivanji grad - Zagrajec - Klanec pri Komnu, I. etapa - Zagrajec II. etapa - Klanec pri Komnu priključek na vodovodno omrežje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Vodovodi v Vremski dolini II. faza IV. etapa Gornje Vreme priključitev na vodovodno omrežje I. del primarni vodovod
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Razdelilno omrežje v naselju Kreplje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA IV. ETAPA : GORNJE VREME 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
Odcepi iz vodovodne povezave Rodik - Rižana, objekt 02 : Vodovod R Brezje - Prešnica - Podgorje III. etapa : Prešnica razdelilno omrežje in vodovodni priključki
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
KLANEC : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
PREŠNICA : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
I. ETAPA - ZAGRAJEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
KREPLJE . RAZŠIRITEV RAZDELILNEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD IVANJI GRAD - ZAGRAJEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD IVANJI GRAD – ZAGRAJEC – KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
R KLANEC V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
ODCEPI IZ VODOVODNE POVEZAVE RODIK – RIŽANA, OBJEKT 02: PREŠNICA III. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
PREVEZAVA VODOVODOV V SEŽANI Z OBNOVO PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
VODOVOD DOLNJE VREME - GORNJE VREME
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
ZAGRAJEC : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
II. ETAPA R PODBREŽE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
II. ETAPA -- KLANEC
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1996
I. ETAPA VODOVOD ŠTORJE - PODBREŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Ledenica sekundarni vodovod na odseku Pared - Ledenica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
PRIMARNI VODOVOD NA ODSEKU DOBRAVLJE - PONIKVE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
VODOVODNI SISTEM BRANICA BRANICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA IV. ETAPA GORNJE VREME 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Branica sanacija na vodovodnem sistemu
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
SEKUNDARNI VODOVOD PARED - LEDENICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Komen podaljšanje vodovoda na Lužah
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
PODBREŽE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
ULICA MARE HUSOVE RAKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN OBNOVA PRIKLJUČKOV 3. DEL 3. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
SEŽANA : REKONSTRUKCIJE V ULICI MARE HUSOVE 3. DELVODOVODOV V SEŽANI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE IVI. ETAPA : DOBRAVLJE - PONIKVE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Rekonstrukcija vodovodov v Sežani ulica Mare Husove III. del
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Vodovod Grahovo Brdo - Utovlje - Ponikve z odcepi Avber - Gradnje in Kazlje IV. etapa primarni vodovod Dobravlje - odcep za Avber - Ponikve
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
Vodovodni odcep Štorje - Podbreže III. etapa Podbreže Razdelilno omrežje in vodovodni priključki
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
ODCEPI IZ VODOVOD BRESTOVICA : PARED - LEDENICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
NA LUŽAH : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
PODALJŠANJE SEKUNDARNEGA VODOVODA NA ZAZIDALNO OBMOČJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
GORNJE VREME : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
SANACIJE NA VODOVODNEM SISTEMU : FILTRACIJA IN DEZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
KOMEN . LUŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
VODOVOD ODCEP ŠTORJE - PODBREŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
III. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1997
LEDENICA : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
FILTRACIJA IN DZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
ODSEK ODCEP (NA VODOVODU NA ŽELEZNICI DIVAČA - SEŽANA) - POVIR : REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA VODOVOD IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD ŠTJAK SANACIJA SANITARNEGA STANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD POVIR - BRESTOVICA PRI POVIRJU I. ETAPA : POVIR - AC POČIVALIŠČE POVIR
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
FILTRACIJA IN DEZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
ŠEPULJE : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
FILTRACIJA IN DZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Lokalni vodovod Vareje - Barka
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Razdelilno omrežje naselje Avber
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Vodovod - lokalni vodni vir Veliko Polje - Vrabče - Štjak
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Rekonstrukcija razdelilnega omrežja - Gornje Vreme
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
Vodovod Brestovica - Sežana - Rodik Čistilna naprava Sela
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
GORJANSKO : REKONSTRUKCIJA VODOVODA V REGIONALNI CEST IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
HIDROPOSTAJA AVBER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
FILTRACIJA IN DZINFEKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD VELIKO POLJE SANACIJA SANITARNEGA STANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
PRIKLJUČNI VODOVOD ODCEP AVBER - GRADNJE 1. DEL - AVBER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
ČRPALIŠČE LEDENICA V KOZINI V R LEDENICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD VAREJE - BARKA - SANACIJA SANI-TARNEGA STANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD VRABČE SANACIJA SANITARNEGA STANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
SEŽANA : PRESTAVITEV VODOVODA OB PARTIZANSKI CESTI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
POVIR - AC POČIVALIŠČE POVIR - NOVOGRADNJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
SEŽANA : REKONSTRUKCIJA V LEVSTIKOVI ULICI 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
PONIKVE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
AVBER : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
LEVSTIKOVA ULICA ;: REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1998
VODOVOD GRAHOVO BRDO - PONIKVE ; KAZLJE; AVBER - GRADNJE V. ETAPA : PONIKVE IN VI ETAPA : AVBER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Prestavitev vodovoda 400, 300 - AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Zdravstveni dom Sežana - Strojne instalacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Prostor za mlade Sežana - Strojne instalacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Ogrevanje hotel Tabor - Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Šepulje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
UNIKA TTI - Poslovna hiša in skladišča
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Razdelilno omrežje s priključki Avber - Ponikve
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Kanalizacijsko omrežje - Terminal - Črpališče
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Šepulje
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Prestavitev vodovoda 400, 300 - AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Interni plinski razvod in centralno ogrevanje - Boma Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Kanalizacijsko omrežje - Terminal - Črpališče
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1999
Razdelilno omrežje s priključki Avber - Ponikve
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Terminal Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod Komen - Gorjansko - Veliki Dol
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Komunalna infrastruktura Sežana - ZAHOD
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja - Terminal Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Izgradnja vodovodnega omrežja za vas Majcni
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vibranova Sežana - Strojne instalacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Obnova vodovoda v vasi Vojščica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Kosovelova knjižnica Sežana
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Ulica Ludvika Požrla - Divača
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Zdravstvena postaja Komen
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod in kanalizacija Brezovica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Prestavitev vodovoda AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod v Vremski dolini
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod za cestninsko postajo HC Razdrto
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod Slope
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Obnova vodovoda v vasi Vojščica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod Komen - Gorjansko - Veliki Dol
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod Slope
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod za cestninsko postajo HC Razdrto
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod v Vremski dolini
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Prestavitev vodovoda AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Zavod za šport - strojne instalacije
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod ulica Ludvika Požrla - Divača
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Prestavitev vodovoda na objektu AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Izgradnja vodovodnega omrežja za vas Majcni
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Prestavitev vodovoda na objektu AC Kozina - Klanec
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2000
Vodovod in kanalizacija Brezovica
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2001
Avtosalon Jadran v Sežani
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2001
Avtosalon RENAULT v Sežani
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2001
Rekonstrukcija Supermarketa v Sežani
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 2001
Izgradnja trgovine s tehničnim blagom - PAH
  Trenutno ni slike!

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Obvestilo
OKVARA REDUCIRNE POSTAJE - SVETO, IVANJI GRAD, PRESERJE
18.6.2024 10:38:12
V ponedeljek, 17.6.2024 je zaradi okvare na reducirni postaji prišlo do povišanja tlaka v vodovodnem omrežju v naseljih Sveto, Ivanji grad in Preserje. Vse uporabnike, ki so zaradi povišanega tlaka zaznali škodo pozivamo, da pokličejo na sedež podjetja, da se dogovorimo za ogled in prijavo škode zavarovalnici.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Ali morajo res biti vsa gospodinjstva priključena na javno kanalizacijo?

Tam kjer je zgrajen javni kanalizacijski sistem za odpadne vode, se morajo vsa gospodinjstva v roku 6 mesecev po prejetem obvestilu o obveznem priklopu na javno kanalizacijo, ki ga prejmejo s strani občine oziroma izvajalca javne službe, priključiti na javni fekalni kanal ter opustiti greznico oziroma MKČN.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Zob in obraza si ne umivajte posebej, temveč to storite med prhanjem.