četrtek | 15 april |  2021

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Reference podjetja
  Referenčni objekti, katere je izvajal oz. soinvestiral Kraški vodovod Sežana. Pregled je pripravljen po letih.  

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1992 - 2001 | 1981 - 1991
Leto izdelave: 1981
NN TP KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE I. FAZA NA ODSEKU SEŽANA - ODLAGALIŠČE SMETI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
DVOJNI VN KABLOVOD TP SELE - TP KLARIČI L = 3.200 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
SIGNALNI tk KABLOVOD L = 9.300 M
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
ČRPALIŠČE SELA NA KRASU IN R V = 1000 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VN TP ŠIBELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VN TP KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VN KABLOVOD TP ŠIBELJE - TP SELA L = 9.300 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VODOVOD SELA - BRESTOVICA - KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
TP SELA NA KRASU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VODOVOD BRESTOVICA I. FAZA NA ODSEKU KLARIČI - SELA -LIPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
ZAKLJUČENI TRIJE ČRPALNI VODNJAKI V SKLOPU ČRPALIŠČA KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VODOVOD KLARIČI - SELA - LIPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
MOŠCI - RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
RT I. - BRESTOVICA V = 20 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
HIDROPOSTAJA MOŠCI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
DOLNJA BRESTOVICA RAZDELILNO MREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
R G. BRESTOVICA V= 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
GORNJA BRESTOVICA RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
VODOVOD D. BRESTOVICA - G. BRESTOVICA - MOŠCI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
VODOVOD PREGARJE - JAVORJE - OBROV, (PEHD F 110 , F 90, L=5064 m,
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA I. ETAPA 1. DEL : CEVOVOD RT KOMEN - TOMAČEVICA NA ODSEKU RT KOMEN - ODCEP ZA KOMEN (V SKUPNI TRASI VODOVODA BRESTOVICA, PVC F 200, L = 600m), SKUPAJ Z ODCEPOM ZA KOMEN
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
RT I. JAVORJE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
VODOVOD BRESTOVICA II. FAZA I. ETAPA NA ODSEKU LIPA - KOMEN ( JE F 500 mm, L = 4.500 m)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
R II. PREGARJE V = 200 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1984
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA I. ETAPA 2. DEL: ODCEP RT KOMEN - TOMAČEVICA NA ODSEKU KOMEN - ODCEP ZA TOMAČEVICO (V SKUPNI TRASI VODOVODA BRESTOVICA, PVC F 200, L =1800 m)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1984
VODOVOD BRESTOVICA, II. FAZA II. IN III. ETAPA :ODSEK KOMEN - KRIŽ (JE F 500 mm, L= 19.500m)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
MATAVUN : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA II. ETAPA 1. DEL "TOMAČEVICA"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
MALI DOL : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
III. ETAPA "ŠKOCJAN"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
IV. ETAPA "MATAVUN"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIKLJUČNI VODOVOD RT MALI DOL - MALI DOL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD DOLNJE LEŽEČE - GRADIŠČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA II. ETAPA 2. DEL "MALI DOL"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
TOMAČEVICA : RAZDELILNO OMREŽJE IN RIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VAREJE RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
RT GRADIŠČE V = 20 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
I. ETAPA "GRADIŠČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD ŠKCJAN - MATAVUN
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD BETANJA - ŠKOCJAN
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
RT MALI DOL V = 4 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
ŠKOCJAN : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
BAKA RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
ČP MLAČEVO - REKONSTRUKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVODI V VREMSKI DOLINI I. FAZA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD RAZCEP TOMAČEVICA - TOMAČEVICA - RT MALI DOL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD RAZCEP TOMAČEVICA - GABROVICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD VAREJE - BARKA NA ODSEKU ZAJETJE - VAREJE - BARKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ II. FAZA I. ETAPA 1. DEL : ODCEP IZ VT CEVOVODA BRESTOVICA DO REDUCIRNE POSTAJE TOMAČEVICA (SKUPNA TRASA Z VODOVODOM I. FAZE I. ETAPE - 3.DEL)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA II. ETAPA 3. DEL "GABROVICA"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
ZAJEMNI OBJEKT VAREJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
COLJAVA : RAZDELILNO OMREŽJE IN VODOVODNI PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
BETANJA : RADELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
R VAREJE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD MLAČEVO SENOŽEČE I. FAZA : ODSEK ČP MLAČEVO - GOSTILNA NA RAVNI ( 4.500m), SANACIJA ČP MLAČEVO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD GRADIŠČE . BETANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
GRADIŠČE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD GABROVICA - COLJAVA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
II. ETAPA "BETANJA"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
MATAVUN : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDIL I. FAZA I. ETAPA 3. DEL : ODSEK ODCEP ZA TOMAČEVICO - RAZCEP TOMAČEVICA ( SKUPAJ Z VODOVODOM ZA ŠTANJEL)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA II. ETAPA 4. DEL "COLJAVA"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
GABROVICA :RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R LAŽE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R PREŠNICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R SABLANICA V = 450 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
PREŠNICA : KAPTAŽA VODNEGA VIRA IN IZGRADNJA REZERVOARJA V PREŠNICI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R ZIDOVNIK I. V= 500 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R ZIDOVNIK II. V= 450 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R/ČP LAŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R/ČP RODIK V = 550 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
SIGNALNI KABLOVOD R/ČP LAŽE - R LAŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
K S SLIVJE : SANACIJA LOKALNIH VODNIH VIROV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
ZAZID : SANACIJA OBSTOJEČEGA ZAJETJA, REZERVOARJA IN VODOVODA PO NASELJU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
ARTVIŽE : KAPTAŽA VODNEGA VIRA ZA ARTVIŽE Z REZERVOARJEM V = 30 M3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
AVBER : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
ČRPALIČE PLANINA Z VODNO CELICO V = 270 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD: ODCEP ASF. BAZA ČP LAŽE - R- LAŽE - LAŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
EL KABLOVOD ASF. BAZA SENOŽEČE - R/ČP LAŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD NA ODSEKU SEŽANA - LOKEV L= 7200 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD NA ODSEKU RODIK - KOZINA L= 4200 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD NA ODSEKU LOKEV - RODIK L = 7400 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD MLAČEVO - SENOŽELČE II. FAZA "LAŽE"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD BRESTOVICA: III. FAZA IIII. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
GRIŽE : SANACIJA VELIKE LOVILNE PLOŠČE ZA KRAJEVNI VODOVOD
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
LAŽE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD BRESTOVICA : III. FAZA I. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD BRESTOVICA: III. FAZA I I. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
K S PLISKOVICA : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
K S OCIZLA : SANACIJA VODNIH VIROV IN DOGRADITEV CEVOVODOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
KREPLJE : REKONSTRUKCIJA PRIMARNEGA VODOVODA GODNJE - KREPLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VN KABLOVOD TP SEŽANA - ČP PLANIBNA L = 1700M
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
K S KAZLJE : VGRADITEV CEVNIH PROPUSTOV ZA VODOVOD PRED ASFALTIRANJEM NASELJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
KS SLIVJE : ZAJETJE IN CEVOVOD ZA NASELJE HOTIČNA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
KS SLIVJE :
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
BREZOVICA : OBNOVITEV ZAJETJA BREZOVICA KRAJEVNEGA VODOVODA BREZOVICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
CEVOVOD ZAJETJE SLIVJE - SLIVJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
KS OCIZLA - BEKA : SANACIJA NA VODOVODU BEKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
GORNJE VREME : REKONSTRUKCIJA IN KAPTAŽA ZAJETJA KRAJEVNEGA VODOVODA GORNJE VREME
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
FILIPČJE BRDO : RAZDELINO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
PODGORJE : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
PREŠNICA : DOPOLNITEV DEL NA ZAJETJU IN R PREŠNICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
KOMEN : REKONSTRUKCIJA VODOVODA IN DOPOLNITEV HIDRANTNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
PODBREŽE : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
SANACIJA R SLIVJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
SEŽANA : VODOVOD Z ZAKLJUČNO ZANKO POD TABOROM V SEŽANI IN IZVEDBO ČRPALIŠČA ZA BOLNICO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
VODOVOD ODCEP IZ VDOVODA SUŠET - KRIŽ - FILIPČJE BRDO, RAZDELILNO OMREŽJE IN HIŠNI PRIKLJUČKI FILIPČJE BRDO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
STOMAŽ : OBNOVA CEVOVODA ZA NASELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
SKOPO : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
VODOVOD ZAJETJE - NASELJE HOTIČNA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ZAJETJE HOTIČNA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
SANACIJA ZAJETJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ZAJETJE SLIVJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ZAVRHEK . PRIMARNI CEVOVOD OD LOKALNEGA ZAJETJA DO NASELJA - ZAČASNA REŠITEV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
RODIK : DODATNO KAPTIRANJE VODNIH VIROV ZA KRAJEVNI VODOVODNI SISTEM
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ZAZID : SANACIJA ČRPALIŠČA KRAJEVNEGA VODOVODA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ŠEPULJE : SANACIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
VODOVOD FILIPČJE BRDO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD SELO - RAVNJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
DUTOVLJE : REKONSTRUKCIJA VODOVODA OD BENZINSKEGA SERVISA DO GLAVNEGA TRGA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
TUPELČE : RAZDELILNO OMREŽJEI N PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD KRVAVI POTOK - VRHOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
KOMEN : REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA ODSEKU POŠTA KOMEN - ALUMUNIJ KOMEN
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
KOBJEGLAVA : RAZDELČILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ II. FAZA I. ETAPA 2. DEL : ODCEP OD REDUCIRNE POSTAJE TOMAČEVICA DO NASELJA TUPELČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD BRESTOVICA II. FAZA III. ETAPA : SIGNALNI KABLOVOD ČP PLANINA - NADZORNI CENTER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
NAKLO : RAZDELILNO OMREŽJE INPRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
REZERVOAR ZAZID
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
DANE PRI SEŽANI : REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČNEGA VODOVODA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD BRESTOVICA III. FAZA III. ETAPA : NADZORNI CENTER V SEŽANI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVODI V KS SLIVJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVODI V VREMSKI DOLINI I. FAZA V. ETAPA NAKLO 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVODI V VREMSKI DOLINI I. FAZA V. ETAPA NAKLO 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
PRIKLJUČNI CEVOVOD MATAVUN - NAKLO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
R TOLSTI VRH V 0 200m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
R RAVNJE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
NOVELO : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
GORJANSKO : REKONSTRUKCIJA DELA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
HRUŠEVICA : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
VOGLJE - RAZDELILNO OMREŽJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ II. FAZA I. ETAPA 3. DEL : ODSEK OD NASELJA TUPELČE DO ODCEPA HRUŠEVICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
ORLEK "A" REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
PRIMARNI VODOVOD ZA III. TLAČNO CONO V SEŽANI "OGRADE"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
REZERVNO EL. NAPAJANJE ČP PLANINA V SEŽANI IN VODOVOD V II. TLAČNO CONO V ISTEM JARKU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
ŽIRJE: REKONSTRUKCIJA ODCEPA ZA ŽIRJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
ŠKRBINA : REKONSTRUKCIJA DELA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
VODOVOD HRUŠEVICA NA ODSEKU ODCEP HRUŠEVICA - HRUŠEVICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
VODOVOD BRESTOVICA III. FAZA III.ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD SENOŽEČE - POTOČE - DOLENJA VAS
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
DOLNJE VREME : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD V OBRTNO CONO DUTOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
ORLEK "C" REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
ŠTANJEL "B": RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA I. ETAPA DOLNJE VREME
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
SENOŽEČE : REKONSTRUKCIJA PRIMARNEGA VODOVODA NA ODSEKU GOSTILNA NA RAVNI - ČP SENOŽEČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
PRIKLJUČNI VODOVOD OD ŽELEZNICE DO NASELJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
ORLEK "B" REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ III. FAZA III. ETAPA NA ODSEKU ŠTANJEL "B" MED ZT 62 do ZT 107
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD DUTOVLJE - KOPRIVA - BRJE I. ETAPA REKONSTRUKCIJA REKONSTRUKCIJA DUTOVLJE - SKOPO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD DUTOVLJE - KOPRIVA - BRJE I. ETAPA REKONSTRUKCIJA REKONSTRUKCIJA DUTOVLJE - SKOPO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD DUTOVLJE - KOPRIVA - BRJE II. ETAPA REKONSTRUKCIJA SKOPO - KPRIVA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA I. ETAPA NA ODSEKU SMETIŠČE - ZT 36
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
KOZINA :REKONSTRUKCIJA RAZDELNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD PADEŽ : SANACIJA AKVADUKTA POD JUŽNIM REZERVORJEM
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
ŠTORJE : REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA PRIKLJUČNEGA VODOVODA ZA NASELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
GODNJE : REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA PRIKLJUČNEGA VODOVODA ZA NASELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA I. ETAPA ŠTANJEL "A"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
DOLENJA VAS : REKONSTRUKCIJA RAZDELIL-NEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA II. ETAPA : POVEZOVALNI CEVOVOD VZHODNI STOLP - KOBDILJ
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
DOPOLNITEV ANTIKOROZIJSKE ZAŠČITE ZA ČRPALIŠČE KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
SEŽANA : REKONSTRUKCIJA V LEVSTIKOVI ULICI 1. DEL , L = 81 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
POLNILNO MESTO ZA NASELJE RODIK
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
KOBDILJ 1. DEL RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
KOBDILJ 1. DEL : SEKUNDARNI CEVOVOD SKOZI NASELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
KOBDILJ 1 : PRIKLJUČKI 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
RT KOBDILJ V = 4 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
ŠTANJEL"A" : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
VODOVOD BRESTOVICA III. FAZA III. ETAPA
  Trenutno ni slike!

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Nujno obvestilo
PREKUHAVANJE PITNE VODE - POVEZAVA ILIRSKA BISTRICA
14.4.2021 10:55:02
Kraški vodovod Sežana obvešča uporabnike priključene na vodovodni sistem Ilirska Bistrica v naseljih: Tatre, Kovčice, Orehek, Brezovo Brdo, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu in Obrov št. 61B, 61E, 61F ter 62C, da je zaradi povečane motnosti vode po deževju ponovno potrebno prekuhavati vodo za uporabo v prehranske namene. Ukrep prekuhavanja velja do preklica
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Ali vam je že kdaj zmrznil vodomer?
Da, to se mi dogaja redno
Ne, vedno poskrbim, da ga zaščitim

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj pa otroci ali lahko tudi oni prispevajo k varčevanju z vodo?

Naučite otroke, da bodo po vsaki uporabi tesno zapirali pipe.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Papirčke, robčke in podobno mečite v smeti in jih ne splakujte v WC školjki.