sreda | 8 april |  2020

OMREŽJE KVS

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Registrirani uporabniki

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
  Prihajajo mrzli zimski meseci, v katerih se temperatura spusti pod 0°C. Posledice zimskih temperatur se kažejo tudi na pogosto poškodovanih vodomerih zaradi zmrzali, ki je najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari – poči. Zato ga je potrebno zaščititi pred temi vremenskimi dejavniki. Kot upravljavec vodovodnega sistema ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov, zato morate uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov, to je toplotno izolacijo vodomerov oz. vodomernih jaškov.  
Uporabnike posebej opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato naj poskrbijo za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.

Svetujemo vam, posebej vsem uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.), da občasno preverite stanje vašega vodomera in da pregledate okolje, v katerem je vgrajen vodomer.

Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?

• z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom,
• z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali,
• preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij,
• ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji. Manj stane kubični
  meter vode kot drago popravilo vodovodne instalacije.

Tukaj si lahko pogledate detajl vodomernega jaška.

V kolikor bo prišlo do kakršnikoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na dežurno telefonsko številko.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju vaše občine, vam poškodovani vodomer zamenja le izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov krijejo lastniki - uporabniki sami.Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Vodomer – splošno Obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda. Vodomer je vgrajen v jaške. V večstanovanjskih hišah morajo biti vodomeri vgrajeni v skupnem, lahko dostopnem prostoru, po možnosti ločeno za vsako stanovanjsko enoto. Vodomer je v lasti uporabnika.

Redna menjava vodomerov se vrši v skladu z veljavnimi predpisi, ki zahtevajo menjavo in pregled vsakih 5 let. Stroške menjave vodomerov krije uporabnik, preko števčnine, ki se mesečno plačuje skupaj s porabo vode.

Uporabnik lahko zahteva izredno kontrolo vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik. Da se preprečijo nedovoljeni posegi, kot na primer prestavitev ali odstranitev vodomera, poškodba mehanizma in drugo, upravljavec takoj po vgradnji vodomer plombira. Na vodomeru se nahaja plomba overitve vodomera, na spoju vodomera pa se nahaja še pečatna objemka upravljavca vodovoda. Plomb ni dovoljeno odstraniti ali poškodovati. Če pooblaščeni delavec upravljavca vodovoda ugotovi, da je plomba odstranjena, poškodovana ali uničena ali če je uporabnik posegel v inštalacijo med priključnim ventilom in ventilom na sekundarnem vodu in vodomerom, se uporabniku lahko v skladu s predpisi brez predhodne najave prekine dobavo pitno vode.

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda. Za porabo vode je vsak uporabnik vode odgovoren sam.

Pogosto ugotavljamo, da zaradi puščanja WC kotličkov, izrabljenih tesnil pri pipah ali poškodb na interni vodovodni napeljavi, prihaja do nekontroliranega izliva vode, kar se odraža na vodomeru. Marsikdaj se dogaja, da so uporabniki presenečeni nad količino porabljene vode, zato svetujemo, da pozorno spremljate mesečno porabo vode in v primerih povečane porabe preverite vzroke.


Vir: VOKA Ljubljana, Google

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Nujno obvestilo
ODPOVED PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN PO REDNEM PROGRAMU
17.3.2020 9:45:07
Ukrepi in informacije, vezani na preprečevanje širjenja koronavirusa Obveščamo vas, da smo v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Občine Sežana, Občine Komen, Občine Hrpelje Kozina in Občine Divača zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19, do preklica uvedli naslednje ukrepe: - odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu
Nujno obvestilo
ZAŠČITA PRED KORONAVIRUSOM COVID-19
10.3.2020 13:19:10
Kraški vodovod Sežana d.o.o. v zvezi z zaščitnimi ukrepi za zaščito pred virusi Coronavirus (COVID-19) sporoča, da se vse storitve, ki jih podjetje izvaja na območju KVS, opravljajo nemoteno. Lepo vas prosimo, da upoštevate preventivne ukrepe in se pred prihodom na podjetje predhodno najavite oz. obisk odložite. V vsakem primeru strankam svetujemo, da se raje poslužujejo telefonskemu (05 73 11 660) in spletnemu stiku s podjetjem (info@kraski-vodovod.si).
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Ali vam je že kdaj zmrznil vodomer?
Da, to se mi dogaja redno
Ne, vedno poskrbim, da ga zaščitim

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj toliko različnih postavk na računih?

V okviru vladne uredbe, ki je predpisala način oblikovanja cen, so tudi določbe o obveznem izpisu postavk na računu za storitve javnih služb. S tem naj bi se zagotovilo, da bo iz računov jasno razvidna cena posamezne javne službe, ločeno za spremenljivi oziroma za stalni del cene.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Za tajanje zamrznjenih izdelkov ne uporabljajte tekoče vode iz pipe.