sreda | 19 junij |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
  Prihajajo mrzli zimski meseci, v katerih se temperatura spusti pod 0°C. Posledice zimskih temperatur se kažejo tudi na pogosto poškodovanih vodomerih zaradi zmrzali, ki je najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari – poči. Zato ga je potrebno zaščititi pred temi vremenskimi dejavniki. Kot upravljavec vodovodnega sistema ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov, zato morate uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov, to je toplotno izolacijo vodomerov oz. vodomernih jaškov.  
Uporabnike posebej opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato naj poskrbijo za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.

Svetujemo vam, posebej vsem uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.), da občasno preverite stanje vašega vodomera in da pregledate okolje, v katerem je vgrajen vodomer.

Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?

• z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom,
• z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali,
• preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij,
• ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji. Manj stane kubični
  meter vode kot drago popravilo vodovodne instalacije.

Tukaj si lahko pogledate detajl vodomernega jaška.

V kolikor bo prišlo do kakršnikoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na dežurno telefonsko številko.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju vaše občine, vam poškodovani vodomer zamenja le izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov krijejo lastniki - uporabniki sami.Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Vodomer – splošno Obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda. Vodomer je vgrajen v jaške. V večstanovanjskih hišah morajo biti vodomeri vgrajeni v skupnem, lahko dostopnem prostoru, po možnosti ločeno za vsako stanovanjsko enoto. Vodomer je v lasti uporabnika.

Redna menjava vodomerov se vrši v skladu z veljavnimi predpisi, ki zahtevajo menjavo in pregled vsakih 5 let. Stroške menjave vodomerov krije uporabnik, preko števčnine, ki se mesečno plačuje skupaj s porabo vode.

Uporabnik lahko zahteva izredno kontrolo vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik. Da se preprečijo nedovoljeni posegi, kot na primer prestavitev ali odstranitev vodomera, poškodba mehanizma in drugo, upravljavec takoj po vgradnji vodomer plombira. Na vodomeru se nahaja plomba overitve vodomera, na spoju vodomera pa se nahaja še pečatna objemka upravljavca vodovoda. Plomb ni dovoljeno odstraniti ali poškodovati. Če pooblaščeni delavec upravljavca vodovoda ugotovi, da je plomba odstranjena, poškodovana ali uničena ali če je uporabnik posegel v inštalacijo med priključnim ventilom in ventilom na sekundarnem vodu in vodomerom, se uporabniku lahko v skladu s predpisi brez predhodne najave prekine dobavo pitno vode.

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda. Za porabo vode je vsak uporabnik vode odgovoren sam.

Pogosto ugotavljamo, da zaradi puščanja WC kotličkov, izrabljenih tesnil pri pipah ali poškodb na interni vodovodni napeljavi, prihaja do nekontroliranega izliva vode, kar se odraža na vodomeru. Marsikdaj se dogaja, da so uporabniki presenečeni nad količino porabljene vode, zato svetujemo, da pozorno spremljate mesečno porabo vode in v primerih povečane porabe preverite vzroke.


Vir: VOKA Ljubljana, Google

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Obvestilo
OKVARA REDUCIRNE POSTAJE - SVETO, IVANJI GRAD, PRESERJE
18.6.2024 10:38:12
V ponedeljek, 17.6.2024 je zaradi okvare na reducirni postaji prišlo do povišanja tlaka v vodovodnem omrežju v naseljih Sveto, Ivanji grad in Preserje. Vse uporabnike, ki so zaradi povišanega tlaka zaznali škodo pozivamo, da pokličejo na sedež podjetja, da se dogovorimo za ogled in prijavo škode zavarovalnici.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Ugotovil sem, da imam polno greznico oziroma MKČN. Ali je praznjenje greznic in MKČN plačljivo?

V letu 2016 ste uporabniki v občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje - Kozina pri obračunu vodarine v skladu z zakonodajo pričeli plačevati storitve, povezane z greznicami in MKČN, ki so obračunane na kubik porabljene pitne vode. V praksi to pomeni, da zaradi plačila omenjene storitve, uporabnikom pripada enkratno praznjenje greznic in MKČN na tri leta. Ob sami izvedbi storitve pa uporabnik ne dobi računa. Praznjenje greznic se izvaja v skladu s Planom praznjenja, ki ga izdela Kraški vodovod Sežana d.o.o.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Zob in obraza si ne umivajte posebej, temveč to storite med prhanjem.