četrtek | 22 februar |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
OBVEŠČANJE
Kraški vodovod Sežana je skladno z zakonodajo (Uredba o pitni vodi) in s strokovnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje dolžan odjemalce obvestiti o načinu in pogostosti obveščanja o skladnosti pitne vode.

Porabniki pitne vode iz vodovodnih sistemov, ki jih upravlja Kraški vodovod Sežana so o kvaliteti pitne vode obveščeni na naslednje načine:

- z letnim poročilom o spremljanju kvalitete pitne vode, ki je objavljeno na spletni strani,

- v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode so obveščeni preko sredstev javnega obveščanja, z obvestili na spletni strani Kraškega vodovoda Sežana, preko SMS obveščanja,

- v primeru, da se ugotovi neskladje kvalitete pitne vode z določili Uredbe o pitni vodi ali sum, da je vzrok neskladja hišno vodovodno omrežje, bo tak uporabnik čim prej obveščen o neskladju in dobil bo ustrezna navodila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.


Načini obveščanja uporabnikov:

Obveščanje

Časovna opredelitev

Načini obveščanja

Obveščanje, ko je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje (12.člen).

Najpozneje v dveh urah po ugotovitvi, če je potrebno razglasiti prepovedi ali omejitev uporabe, sicer pa v treh dneh po ugotovitvi.

1. osebno obvestilo uporabniku objekta

2. obvestilo upravniku v večstanovanjskih objektih, le ti so odgovorni za nadaljnje obveščanje uporabnikov objekta

3. po elektronski pošti, če gre za objekt iz seznama prednostnih prostorov*

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode (17. člen).

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica**).

1. radio Koper

2. spletna stran (www.kraski-vodovod.si)

3. SMS obveščanje za prijavljene uporabnike (prijava na spletni strani www.kraski-vodovod.si

4. spletna stran občine

5. regijski center za obveščanje (v primeru potrebe po obveščanju večjega števila uporabnikov)

Obveščanje v primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo zaradi njene zdravstvene neustreznosti (17. člen).

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu.

 

Obveščanje v primeru odstopanja od mejnih vrednosti kemijskih parametrov in o pridobitvi dovoljenja za odstopanje (31. člen)

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.


Odjemalce se enkrat letno obvesti o načinih in pogostosti obveščanja z dopisom k položnici, praviloma v začetku vsakega novega koledarskega leta. Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem.

Prijavljeni upravljavci prednostnih prostorov* (vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov, nastanitvenih objektov) bodo obveščeni tudi po e-pošti ali preko SMS sporočil. Prednostni objekti bodo o vseh ukrepih obveščeni, ko se registrirajo v aplikacijo SMS/e-mail obveščanje na spletni strani Kraškega vodovoda.

Vsa priporočila, navodila in mnenja, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) so objavljene na spletni strani: www.nijz.si, pod rubriko Področja dela - Voda -Pitna voda.

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Nujno obvestilo
PREKUHAVANJE VODE- VODOVOD ILIRSKA BISTRICA
21.2.2024
Kraški vodovod Sežana obvešča uporabnike priključene na vodovodni sistem Ilirska Bistrica v naseljih: Tatre, Kovčice, Orehek, Brezovo Brdo, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu in Obrov št. 61B, 61E ter 62C, da je zaradi okvare naprave za pripravo vode potrebno prekuhavati vodo za uporabo v prehranske namene. Ukrep prekuhavanja velja do preklica
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

V večstanovanjski zgradbi imamo skupni vodomer po katerem se obračunava porabljena voda. Ali si lahko vgradimo vsak svojega in nato prejemamo račun po dejansko porabljeni vodi?

Če je več kot 50% stanovanj z ustreznimi vodomeri je obračun po vodomerih, ostali pa plačajo ostalo vodo po članih v skladu z novim stanovanjskim zakonom.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Za hladne napitke postavite v hladilnik vrč vode. Ne pripravljajte si jih s tekočo vodo iz pipe, saj bo le tako sleherna kapljica prišla v vaš žejni želodec, ne pa v odtočni kanal.