sobota | 5 december |  2020

OMREŽJE KVS

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Registrirani uporabniki

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Metodologija obračunavanja porabljene vode
  Kratek opis metodologije obračunavanja porabljene vode po večstanovanjskih stavbah ter metodologija izračuna akontacij in drugih oblik obračuna vodarine.  
Stanovalci večstanovanjskih stavb imajo možnost plačevanja vode glede na vrsto odjema:

DIREKTEN OBRAČUN
Vsakdo plačuje vodo po svojem vodomeru katerega upravlja in vzdržuje KVS. V primerih več stanovanjskih stavb z direktnim obračunom in skupnim požarnim razvodom plačuje stanovalec še sorazmerni strošek vode in prispevkov za »požarni« vodomer.

SEKUNDARNI VODOMERI
Stanovalci plačujejo vodo po sekundarnih vodomerih katere vzdržujejo in upravlja upravnik ali stanovalci sami. Rok zamenjave vodomerov je 5 let. Razliko med glavnim vodomerom in sekundarnimi vodomeri izravnavamo z korekcijskim faktorjem. Ta se spreminja in je odvisen predvsem od točnosti vodomerov, zamikov odčitkov vodomerov, netesnosti – puščanj instalacij in točnosti samih odčitkov. Sekundarne vodomere se kontrolira vsakih pet let, neustrezni nežigosani vodomeri ne morejo biti podlaga za obračun. Odjemalci, ki nimajo ustreznih vodomerov ali jih nočejo sploh vgraditi nosijo razliko, ki nastaja med glavnim in sekundarnimi vodomeri.

DRUŽINSKI ČLANI
Odjemalci plačujejo vodo po sorazmerno po številu stanovalcev katerih število javlja upravljavec HS ali stanovalci sami.

PAVŠALNI OBRAČUN
V primerih okvare glavnega vodomera se obračun izvrši po internih vodomerih. V objektih obračuna brez sekundarnih vodomerov se uporabi povprečno porabo razdeljeno na družinske člane.

DOSTAVA PODATKOV
Upravljavci oziroma porabniki imajo naslednje obveznosti:

• Redna zakonska kontrola in zamenjava internih vodomerov (5let).
• Dostava podatkov o lastniku stanovanja, najemno pogodbo v primeru podnajemnikov,
   ažurni spremembi podatkov podatki vodomera: dimenzija, tip, proizvajalec, datum
   žigosanja.
• Mesečni podatek stanja vodomera.

Kontrola vodomerov: Vedno se lahko zahteva kontrola glavnega ali pomožnega vodomera. Glavni vodomer se na zahtevo uporabnikov demontira in preizkusi v akreditiranem laboratoriju katerega lahko izbere naročnik. (stroške kontrole nosi KVS v primeru netočnosti sicer pa naročnik kontrole).

Puščanja vode: puščanja na interni instalaciji stanovanja bremenijo lastnika stanovanja po internem vodomeru.

Puščanja vode na skupnem razvodu med glavnim in sekundarnimi vodomeri se razdelijo po stanovanjih z uporabo korekcijskega faktorja.

Primeri:
Obračun po vgrajenih vodomerih
Obračun po stanovalcih


DOLOČITEV MESEČNE AKONTACIJE

S prehodom na mesečni obračun vodarine smo uvedli nov sistem izračunavanja ocenjenjenih povprečnih vrednosti mesečne porabe vode.

Še vedno se izvajajo redna odčitavanja vodomerov vsake tri mesece za stanovanjske hiše s to razliko, da se za manjkajoča dva meseca izračuna pričakovano povprečno porabo glede na pretekla obdobja za dobo 12 mesecev.

Akontacija oz. dejanski odčitek, ki se obračuna mesečno se po teži (pomembnosti) upošteva v tem zaporedju:

1. DEJANSKI ODČITEK - Odčitek naših rajonskih delavcev - dejanski odčitek s terena. Ta podatek se v vsakem primeru upošteva pri določitvi porabe za mesece, ko se izvaja odčitke ter za odjemna mesta, kjer se odčitki izvajajo mesečno skladno s planom odčitavanja.

2. JAVLJENO STANJE - Podatek, ki ga odjemalec sporoči preko spletne aplikacije - to so odčitki, ki jih lahko odjemalci stanovanjskih hiš oddajo preko naše spletne aplikacije. Podatke za dostop do aplikacije prejmete po položnici.

3. OCENJENA POVPREČNA PODRABA - Izračunano povprečje - se izračuna, če nismo prejeli vašega odčitka oz. se ni izvajalo odčitavanje na terenu. V tem primeru aplikacija sama oceni predvideno porabo.

V vsakem primeru pa se odčitki izvedejo na 3 mesece in takrat se izvajajo tudi poračuni eventuelno preveč ali premalo plačanih predhodnih akontacij.

Če ste v primeru izračunane porabe dva meseca preplačali oz. preveč plačali glede na dejansko porabo, se vam bo v naslednjih položnicah ta presežek izpisal kot "dobropis" v obliki (-) vrednosti.

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Nujno obvestilo
OKVARA IN PREVENTIVNO PREKUHAVANJE VODE - VODOVOD KOZINA - OBROV IN KOZINA - KRVAVI POTOK
3.12.2020 8:08:14
Kraški vodovod Sežana obvešča uporabnike priključene na omrežje Brestoviškega vodovoda v občini Hrpelje- Kozina, da je zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju in posledično povišane motnosti vode, potrebno preventivno prekuhavati vodo za uporabo v prehranske namene. Voda naj vre 3 minute po predhodnem filtriranju. Obvestilo velja za naselja Kozina, Hrpelje, Krvavi potok, Mihele, Nasirec, Vrhpolje, Tublje, Rožice, Materija, Bač pri Materiji, Skadanščina, Markovščina, Gradišče pri Materiji, Ritomeče in Obrov.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Ali vam je že kdaj zmrznil vodomer?
Da, to se mi dogaja redno
Ne, vedno poskrbim, da ga zaščitim

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Ugotovil sem, da imam polno greznico oziroma MKČN. Ali je praznjenje greznic in MKČN plačljivo?

V letu 2016 ste uporabniki v občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje - Kozina pri obračunu vodarine v skladu z zakonodajo pričeli plačevati storitve, povezane z greznicami in MKČN, ki so obračunane na kubik porabljene pitne vode. V praksi to pomeni, da zaradi plačila omenjene storitve, uporabnikom pripada enkratno praznjenje greznic in MKČN na tri leta. Ob sami izvedbi storitve pa uporabnik ne dobi računa. Praznjenje greznic se izvaja v skladu s Planom praznjenja, ki ga izdela Kraški vodovod Sežana d.o.o.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Zob in obraza si ne umivajte posebej, temveč to storite med prhanjem.