sreda | 20 oktober |  2021

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Občina Komen


1.0 OSKRBA S PITNO VODO

1.1 Vodarina

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 1,0233 0,0972 1,1205

1.2 Vodarina-posebna storitev*

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 0,9348 0,0888 1,0236
* Velja za zavezance, ki vodno povračilo plačujejo neposredno Direkciji RS za vode.

1.3 Omrežnina - pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 15111,7144 1,112912,8273
DN 20111,7144 1,112912,8273
DN 25335,1432 3,338638,4818
DN 32 335,1432 3,338638,4818
DN 40 10117,1440 11,1287128,2727
DN 5015175,7160 16,6930192,4090
DN 8050585,7200 55,6434641,3634
DN 1001001.171,4400 111,28681.282,7268
DN 1502002.342,8800 222,57362.565,4536

1.4 Omrežnina - nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1516,8110 0,64707,4580
DN 2016,8110 0,64707,4580
DN 25320,4330 1,941122,3741
DN 32 320,4330 1,941122,3741
DN 40 1068,1100 6,470574,5805
DN 5015102,1650 9,7057111,8707
DN 8050340,5500 32,3523372,9023
DN 100100681,1000 64,7045745,8045
DN 1502001.362,2000 129,40901.491,6090

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen z dne 23.12.2015, občina Komen subvencionira 50% cene omrežnine javne službe oskrba s pitno vodo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, (samo v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture). Subvencija je že upoštevana v zgoraj prikazanih cenah.

2.0 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

2.1 Odvajanje komunalne odpadne vode

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Odvajanje komunalne odpadne vode 0,4737 0,0450 0,5187

2.2 Omrežnina - odvajanje
pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1516,5653 0,62377,1890
DN 2016,5653 0,62377,1890
DN 25319,6959 1,871121,5670
DN 32 319,6959 1,871121,5670
DN 40 1065,6530 6,237071,8900
DN 501598,4795 9,3556107,8351
DN 8050328,2650 31,1852359,4502
DN 100100656,5300 62,3704718,9004
DN 1502001.313,0600 124,74071.437,8007

2.3 Omrežnina - odvajanje
nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1513,2827 0,31193,5945
DN 2013,2827 0,31193,5945
DN 2539,8480 0,935610,7835
DN 32 39,8480 0,935610,7835
DN 40 1032,8265 3,118535,9450
DN 501549,2398 4,677853,9175
DN 8050164,1325 15,5926179,7251
DN 100100328,2650 31,1852359,4502
DN 150200656,5300 62,3704718,9004

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen z dne 23.12.2015, občina Komen subvencionira 50% cene omrežnine javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Subvencija je že upoštevana v zgoraj prikazanih cenah.

2.4 Čiščenje komunalne odpadne vode

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Čiščenje komunalne odpadne vode 0,3452 0,0328 0,3780

2.5 Omrežnina - čiščenje
pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1513,9942 0,37944,3736
DN 2013,9942 0,37944,3736
DN 25311,9826 1,138313,1209
DN 32 311,9826 1,138313,1209
DN 40 1039,9420 3,794543,7365
DN 501559,9130 5,691765,6047
DN 8050199,7100 18,9725218,6825
DN 100100399,4200 37,9449437,3649
DN 150200798,8400 75,8898874,7298

2.6 Omrežnina - čiščenje
nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1511,9971 0,18972,1868
DN 2011,9971 0,18972,1868
DN 2535,9913 0,56926,5605
DN 32 35,9913 0,56926,5605
DN 40 1019,9710 1,897221,8682
DN 501529,9565 2,845932,8024
DN 805099,8550 9,4862109,3412
DN 100100199,7100 18,9725218,6825
DN 150200399,4200 37,9449437,3649

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen z dne 23.12.2015, občina Komen subvencionira 50% cene omrežnine javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Subvencija je že upoštevana v zgoraj prikazanih cenah.

2.7 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda *

Storitev Cena
v EUR/m3
Objekti brez priklopa na javno kanalizacijo in kjer se odpadna voda ne čisti v MKČN 0,5283
Objekti priključeni na javno kanalizacijo ali MKČN 0,0528

*DDV za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, se v skladu s točko c. 36. člena ZDDV-1, ne obračunava.

2.8 Storitve vezane na nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN

Pridobitni uporabniki (imetniki greznic in MKČN)

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN 0,3410 0,0324 0,3734

Nepridobitni uporabniki (imetniki greznic)

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN 0,3410 0,0324 0,3734

Nepridobitni uporabniki (imetniki MKČN)*

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN 0,1023 0,0097 0,1120

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen, z dne 23.12.2015, občina Komen subvencionira 70 % cene storitve, vezane na greznice in MKČN, samo za imetnike MKČN za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Subvencija je že upoštevana v zgoraj prikazanih cenah.

2.9 Omrežnina - greznice in MKČN
Pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1510,5446 0,05170,5963
DN 2010,5446 0,05170,5963
DN 2531,6338 0,15521,7890
DN 32 31,6338 0,15521,7890
DN 40 105,4460 0,51745,9634
DN 50158,1690 0,77618,9451
DN 805027,2300 2,586929,8169
DN 10010054,4600 5,173759,6337
DN 150200108,9200 10,3474119,2674

2.10 Omrežnina - greznice in MKČN
Nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1510,2723 0,02590,2982
DN 2010,2723 0,02590,2982
DN 2530,8169 0,07760,8945
DN 32 30,8169 0,07760,8945
DN 40 102,7230 0,25872,9817
DN 50154,0845 0,38804,4725
DN 805013,6150 1,293414,9084
DN 10010027,2300 2,586929,8169
DN 15020054,4600 5,173759,6337

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen z dne 23.12.2015, občina Komen subvencionira 50% cene omrežnine javne službe storitve povezane z greznicami in MKČN za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Subvencija je že upoštevana v zgoraj prikazanih cenah.

3.0 NAMAKALNI PRIKLJUČKI- POSEBNA STORITEV

3.1 Vodarina

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 0,9348 0,0888 1,0236

* Velja samo za uporabnike namakalnih priključkov, ki imajo vodno dovoljenje pri Agenciji republike Slovenije za okolje.

3.2 Omrežnina

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1511,9077 0,18122,0889
DN 2011,9077 0,18122,0889
DN 2535,7231 0,54376,2668
DN 32 35,7231 0,54376,2668
DN 40 1019,0770 1,812320,8893
DN 501528,6155 2,718531,3340
DN 805095,3850 9,0616104,4466
DN 100100190,7700 18,1232208,8932
DN 150200381,5400 36,2463417,7863

Ceniki pod točko 1. in 2. in 3. veljajo od 01.01.2016 dalje
Peter Fabiani, univ.dipl.grad.
Direktor

4.0 CENIK STORITEV POVEZANIH Z GREZNICAMI NA POZIV STRANKE IZVEN PLANA PRAZNJENJA

Ta cenik velja za storitve praznjenja in čiščenja grezničnih gošč, ki jih stranke naročajo in niso del plana praznjenja, kar je obračunano po količini porabljene vode.

OBČINA KOMEN v EUR DDV 9,5% v EUR v EUR
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti do 5 km63,1100 5,995569,1055
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti od 5 do 10 km 86,38008,2061 94,5861
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti nad 10 km109,6500 10,4168120,0668
Čiščenje odpadnih vod merjeno na m³ pripeljane gošče 8,51000,8085 9,3185

V ceni je zajeto enkratno praznjenje greznic oziroma male čistilne naprave do količine 6 m³ gošče in odvoz le-te na čistilno napravo v dokončno obdelavo.

Oddaljenost v kilometrih je razdalja od greznice do čistilne naprave, v kateri bo pripeljana gošča dokončno obdelana in očiščena.

Strošek čiščenja in dokončne obdelave na čistilni napravi se zaračunava po ceniku čiščenja grezničnih odpadnih vod na posamezni čistilni napravi (in sicer na m³ pripeljane gošče).

Cenik pod točko 4. velja od 01.04.2016 dalje
Peter Fabiani, univ.dipl.grad.
Direktor

5.0 CENIK DRUGIH KOMUNALNIH STORITEV, KI NISO ZAJETE V CENIKIH 1., 2., 3. in 4.

5.1 Storitve čiščenja kanalizacijskih vodov, greznic in mkčn ter prevoz odplak in čiščenje na čistilni napravi v režiji

Cenik se uporabi za storitve, ki jih naročajo uporabniki in ne spadajo pod storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Režijski obračun enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Ročno čiščenje kanalizacije, ureditev dostopov do greznice in ostala potrebna ročna dela ura 18,65     1,77 20,42
Komunalno vozilo s posadko ura 68,53     6,51 75,04
* premik ura 68,53     6,51 75,04
* prevoz na druge ČN (oddaljenost več kot 20 km) km 2,28     0,22 2,50
* strojno čiščenje kanalov, greznic in objektov kanalizacije, prečrpavanje ura 68,53     6,51 75,04
* črpanje maščobolovilca ura po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
* praznjenje maščobolovilca na ČN kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
* dovoz in montaža čepov za zaporo kanalizacije s čiščenjem ura 69,68     6,62 76,30
* izposoja čepa za zaporo kanalizacije do fi 200 dan 15,00 3,30 18,30 1,43 16,43
* izposoja čepa za zaporo kanalizacije fi 250 do fi 500 dan 35,00 7,70 42,7 3,33 38,33
* pregled kanala s kamero dan 71,24 15,08 83,61    
* čiščenje peskolovov, revizijskih jaškov ura po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
*zunanji izvajalec kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
*deponiranje odpadka kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%

5.2 Cenik dela, prevozov in strojnih del, ki se jih uporabi za obračun storitev

REŽIJSKA URA DELAVCEV RAZNIH POKLICEV (napeljava, popravilo in vzdrževanje vodovodnih, toplovodnih in kanalizacijskih napeljav ter druga dela) enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Inženir, projektantura44,60 9,8154,41 4,2448,84
Tehnikura23,45 5,1628,61 2,2325,68
VK delavecura21,21 4,6725,88 2,0123,22
KV delavecura18,65 4,1022,75 1,7720,42
Dela, kjer se uporabljajo varilne napraveura 30,126,63 36,752,86 32,98

GRADBENA MEHANIZACIJA IN VOZILA enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Agregat ura5,68 1,256,930,54 6,22
Motorna žaga, rezalka ura 4,891,085,97 0,465,35
Črpalkaura11,68 2,5714,25 1,1112,79
Osebna vozila, kombikm0,96 0,211,17 0,091,05
Tovorno vozilo IVECO z avtodvigalom do 500 kg
* obratovalna uraura24,75 5,4530,20 2,3527,10
* obratovalna ura z avtodvigalom ura 38,368,44 46,803,64 42,00
* tekoči km (nad 20 km) ura 1,860,412,27 0,182,04
Tovorno vozilo MAN z avtodvigalom do 3t
* obratovalna uraura34,85 7,6742,52 3,3138,16
* obratovalna ura z avtodvigalom ura 51,2611,28 62,544,87 56,13
* tekoči km (nad 20 km) ura 2,070,46 2,49 0,202,27
Tovornjak IVECO nosilnosti do 6t
* obratovalna uraura39,45 8,6848,13 3,7543,20
* tekoči km (nad 20 km) ura 2,070,46 2,49 0,202,27
Rovokopač
* obratovalna uraura35,24 7,7542,99 3,3538,59

Pri delih, ki se na zahtevo naročnika opravijo v podaljšanem delovnem času in nočnih urah med 22. in 6. uro ter dela v prostih dneh, se vrednosti iz cenikov 5.1. in 5.2. povečajo za 50%. Kjer je zaradi specifičnosti oteženo izvajanje del (delo med obratovanjem, delo v neposredni bližini drugih komunalnih naprav ipd.), se cene povečajo za 30%.

5.3 Cenik drugih storitev in cenik za obračun poškodb

DRUGE STORITVE enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR
Iskanje okvar z aparaturo na vodoinstalacijskih vodih ura62,0013,64 75,64
Zakoličbe vodovodov in kanalizacije ura 42,309,31 51,61
Meritev tlačnih razmer in izdaja potrdila o tlačni preizkušnji in tlaku v omrežju in druge meritve ura46,2410,17 56,41
Odklop in pečatenje vodomera
a.) za vodomere od DN 15 do DN 40kos 45,009,90 54,90
b.) za vodomere DN 50 kos 180,0039,60 219,60
c.) za vodomere DN 80kos 230,0050,60 280,60
d.) za vodomere DN 100kos 260,0057,20 317,20
e.) za vodomere DN 150kos 310,0068,20 378,20
Ponovni priklop
a.) za vodomere od DN 15 do DN 40kos 45,009,90 54,90
b.) za vodomere DN 50 kos 180,0039,60 219,60
C.) za vodomere DN 80kos 230,0050,60 280,60
d.) za vodomere DN 100kos 260,0057,20 317,20
e.) za vodomere DN 150kos 310,0068,20 378,20
V primeru ponovnega priklopa vodomera v roku enega leta, se stranki zaračuna samo ponovni priklop, sicer se zaračuna tudi nabavo novega vodomera.
Izvedba pregleda delovanja MKČN do 50 PE (kmetijska gospodarstva, nedostopne MKČN,...) kos 65,00 14,3079,30

OBRAČUN POŠKODB NA VODOVODNEM IN KANALIZACIJSKEM OMREŽJU enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR
Obračun povprečnine za nastanek poškodbe zaradi nedovoljenega poseganja v območje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ali neupoštevanja izdanih soglasij (obračun za vsak dogodek posebej)
Poškodovanje cevovodov
* vodovod do DN 80kos 450,00 99,00549,00
* vodovod do DN 150kos 700,00 154,00854,00
* vodovod do DN 250kos 950,00 209,001.159,00
* vodovod nad DN 251 do DN 400kos 1.150,00253,00 1.403,00
* magistralni vodovod DB 500 in več kos 1.650,00363,00 2.013,00
* fekalna in/ali meteorna kanalizacijakos 500,00110,00 610,00
* nepooblaščeno popravilo brez soglasja upravljavca kos pripadajoča postavka se poveča za 50%
* neprijava poškodbe (dodatno plačilo)kos 500,00110,00 610,00
Obračun storitev popravil poškodovanega omrežja (IZRAČUN PO DEJANSKIH STROŠKIH)
Popravilo okvare (morebitni izklop, nabava in montaža potrebnega materiala), izpiranja vodovoda, tlačni preizkus vodovoda, dezinfekcija vodovoda, ocenjena iztečena količina vode, obvestilo potrošnikom po medijih, pregled kanalizacije s kamero, vodotesnost kanalizacij, storitve zunanjih izvajalcev, plačilo poškodb na privatni lastnini in ostali stroški, ki so vezani za odpravo napake.

Cenik pod točko 5. velja od 01.09.2018 dalje
Peter Fabiani, univ.dipl.grad.
v.d. direktorja

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Brez posebnosti
BREZ POSEBNOSTI
20.10.2021
Trenutno stanje na vodovodnem omrežju je brez posebnosti.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Kako sem urejal zadeve s Kraškim vodovodom Sežana v času COVID-a
Ni bilo razlike
Preko spleta
Preko telefona
Nisem jih urejeval
Urejeval jih bom ko ta COVID mine

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj se voda klorira?

Glavni namen dezinfekcije pitne vode je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki živijo in se razmnožujejo v pitni vodi. Pri sami dezinfekciji se del klora porabi za oksidacijo organskih in anorganskih snovi (mikroorganizmov, alg, idr.) v pitni vodi. Pomemben je kontaktni čas vode s klorom, ki mora trajati vsaj 30 min. Po zaključku reakcij mora voda v vodovodnem omrežju obdržati nekaj preostalega - rezidualnega klora. Prisotnost le tega v vodi je pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in dokaz, da je voda celo varna pred ponovno kontaminacijo.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Vodo, ki ste jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa, lahko ponovno uporabite za zalivanje lončnic.