sreda | 6 december |  2023

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Požar Kras 2022

Požar se širi iz Italije proti črpališču Klariči

Najprej velika zahvala vsem gasilcem, letalskim silam, civilni zaščiti, slovenski vojski, policiji, vsej pomoči iz tujine ter ostalim prostovoljcem in domačinom na prizadetem območju.

Še vedno je pred očmi slika trenutka, ko so plameni zajeli okolico črpališča Klariči in vodarne Sela na Krasu, gasilci so neumorno branili vodarno, ogenj pa je medtem požiral vse okrog. HVALA!

Obramba objekta Klariči

Hvala tudi celotnemu štabu, ki je učinkovito usmerjal sile, da so obvarovale črpališče Klariči in vodarno Sela na Krasu - najpomembnejša objekta brestoviškega vodovoda.

Požar na vodarni Sela na Krasu

Pomembno vlogo v boju s požarom so poleg njih imeli tudi zaposleni Kraškega vodovoda Sežana. V teh dneh je bil vzpostavljen izredni režim dela tako, da so zaposleni Kraškega vodovoda neprekinjeno zagotavljali nemoteno delovanje vodovodnega sistema z nadzorom v vodarni Sela na Krasu, tako da ni bila ogrožena dobave vode za gašenje, niti oskrba uporabnikov. Služba vzdrževanja je izvajala nujna vzdrževalna dela na cevovodih in hidrantih na terenu ter koordinirala odvzeme iz hidrantnega omrežja. Občasno pa so poprijeli tudi za gasilsko cev in pomagali gasiti ponovne vžige na pogorišču.

Tudi naši električarji znajo prijeti za cevi in pomagati pri obvladovanju požara.

Zalivanje pogorišča v okolici vodarne Sela na Krasu

Poleg tega so naši zaposleni intenzivno delovali v boju z ognjem tudi kot prostovoljni gasilci, radioamaterji ter kot prostovoljci, ki so se noč in dan borili tako za zaščito vasi, premoženja vaščanov in objektov  Kraškega vodovoda.

V prvih dneh požara je zaradi preobremenjenosti cevovoda proti Opatjem selu, ki je nastalo kot posledica velikega odvzema vode za gašenje, prišlo do treh zaporednih okvar na cevovodu Sela na Krasu – Opatje selo. Ekipe vzdrževalcev Kraškega vodovoda so okvare tekom dneva in noči uspešno sanirale. V naslednjih dneh se je odjem vode za gašenje  iz  hidrantov še povečal, vzpostavljena so bila dodatna polnilna mesta v občini Miren-Kostanjevica in v občini Komen.  S trudom vseh zaposlenih, kot tudi s pravilno koordinacijo lokacij za odvzem vode, do novih poškodb cevovodov ni prišlo.

Popravilo okvar na vodovodu vodarna Sela na Krasu – Opatje Selo. Precej je bilo tudi ročnega dela.

Poleg  hidrantnega omrežja na območju občin Komen in Miren- Kostanjevica, sta bila za polnjenje gasilskih cistern in bazenov za helikopterje stalno na razpolago tudi dva 1.000 m³ vodohrana.

Pomoč pri polnjenju na polnilnih mestih.

Po prvih trenutnih podatkih se je za gašenje požara porabilo 17 milijonov litrov vode iz omrežja Kraškega vodovoda.

Zaradi velikih odvzemov vode za gašenje, je bil izdan preventivni ukrep prekuhavanje vode na območju občin Komen in Miren- Kostanjevica, ki pa je bil že preklican. Z vzorčenjem vode bomo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh in vas o rezultatih obveščali. Potrebno pa je poudariti, da je oskrba ostalih uporabnikov na Krasu in na Obali potekala nemoteno, hkrati se je zagotavljala kvaliteta vode na vodovodnem sistemu.

Ponovno HVALA vsem in vsakemu posebej, ki ste kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih.

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Nujno obvestilo
PREKUHAVANJE PITNE VODE - POVEZAVA ILIRSKA BISTRICA
1.12.2023 14:50:56
Kraški vodovod Sežana obvešča uporabnike priključene na vodovodni sistem Ilirska Bistrica v naseljih: Tatre, Kovčice, Orehek, Brezovo Brdo, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu in Obrov št. 61B, 61E ter 62C, da je zaradi povečane motnosti, ponovno potrebno prekuhavati vodo za uporabo v prehranske namene. Ukrep prekuhavanja velja do preklica
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Kako ukrepamo v primerih posameznih neskladnih vzorcev pitne vode, ugotovljenih z laboratorijskimi preiskavami?

V primerih posameznih neskladnih vzorcev pitne vode, ugotovljenih z laboratorijskimi preiskavami v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa, so v najkrajšem možnem času izvršeni korektivni ukrepi, predvideni v našem vzpostavljenem sistemu HACCP. Takšni ukrepi so: pregledi vodovodnih objektov in naprav, izpiranje vodovodnega omrežja, dvig koncentracije dezinfekcijskega sredstva v vodovodnem omrežju, previrjanje internega omrežja uporabnika, obveščanje uporabnikov, vzpostavitev ukrepa prekuhavanja idr. Ob neskladjih obveščamo tudi nacionalni inštitut za javno zdravje in zdravstveno inšpekcijo. Uspešnost izvedenih ukrepov preverjamo s ponovnimi kontrolnimi odvzemi vzorcev pitne vode in analizo le-teh. Če so rezultati analiz kontrolnih vzorcev ustrezni, nadaljnji ukrepi niso več potrebni.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Hrano kuhajte v čim manjši količini vode. S tem ne boste samo prihranili vode, temveč tudi zadržali hranilne snovi.