torek | 16 julij |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979Na voljo so tudi stari ceniki za komunalne storitve, ki so bili v veljavi do dne 31. 12. 2021.


1.0 OSKRBA S PITNO VODO

1.1 Vodarina

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 1,1900 0,1131 1,3031

1.2 Vodarina-posebna storitev*

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 1,1011 0,1046 1,2057
* Velja za zavezance, ki vodno povračilo plačujejo neposredno Direkciji RS za vode.

1.3 Omrežnina - pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 15 1 11,6590 1,1076 12,7666
DN 20111,6590 1,106712,7666
DN 25334,9770 3,322838,2998
DN 32 334,9770 3,322838,2998
DN 40 10116,5900 11,0761127,6661
DN 5015174,8850 16,6141191,4991
DN 8050582,9500 55,3803638,3303
DN 1001001.165,9000 110,76051.276,6605
DN 1502002,331,8000 221,52102.553,3210

1.4 Omrežnina - nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1516,7834 0,64447,4278
DN 2016,7834 0,64447,4278
DN 25320,3502 1,933322,2835
DN 32 320,3502 1,933322,2835
DN 40 1067,8340 6,444274,2782
DN 5015101,7510 9,6663111,4173
DN 8050339,1700 32,2212371,3912
DN 100100678,3400 64,4423742,7823
DN 1502001.356,6800 128,88461.485,5646

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen z dne 22.12.2021, občina Komen subvencionira 50% cene omrežnine javne službe oskrba s pitno vodo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, (samo v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture). Subvencija je že upoštevana v zgoraj prikazanih cenah.

2.0 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

2.1 Odvajanje komunalne odpadne vode

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Odvajanje komunalne odpadne vode 0,5493 0,0522 0,6015

2.2 Omrežnina - odvajanje
pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1517,4644 0,70918,1735
DN 2017,4644 0,70918,1735
DN 25322,3932 2,127424,5206
DN 32 322,3932 2,127424,5206
DN 40 10 74,6440 7,0912 81,7352
DN 5015111,9660 10,6368122,6028
DN 8050373,2200 35,4559408,6759
DN 100100746,4400 70,9118817,3518
DN 1502001.492,8800 141,82361.634,7036

2.3 Omrežnina - odvajanje
nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1513,7322 0,35464,0868
DN 2013,7322 0,35464,0868
DN 25311,1966 1,063712,2603
DN 32 311,1966 1,063712,2603
DN 40 1037,3220 3,545640,8676
DN 501555,9830 5,318461,3014
DN 8050186,6100 17,7280204,3380
DN 100100373,2200 35,4559408,6759
DN 150200746,4400 70,9118817,3518

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen z dne 22.12.2021, občina Komen subvencionira 50% cene omrežnine javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.

2.4 Čiščenje komunalne odpadne vode

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Čiščenje komunalne odpadne vode 0,4642 0,0441 0,5083

2.5 Omrežnina - čiščenje
pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1512,1828 0,20742,3902
DN 2012,1828 0,20742,3902
DN 2536,5484 0,62217,1705
DN 32 36,5484 0,62217,1705
DN 40 1021,8280 2,073723,9017
DN 501532,7420 3,110535,8525
DN 8050109,1400 10,3683119,5083
DN 100100218,2800 20,7366239,0166
DN 150200436,5600 41,4732478,0332

2.6 Omrežnina - čiščenje
nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1511,0914 0,10371,1951
DN 2011,0914 0,10371,1951
DN 2533,2742 0,31103,5852
DN 32 33,2742 0,31103,5852
DN 40 1010,9140 1,036811,9508
DN 501516,3710 1,555217,9262
DN 805054,5700 5,184259,7542
DN 100100109,1400 10,3683119,5083
DN 150200218,2800 20,7366239,0166

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen z dne 22.12.2021, občina Komen subvencionira 50% cene omrežnine javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.

2.7 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda *

Storitev Cena
v EUR/m3
Objekti brez priklopa na javno kanalizacijo in kjer se odpadna voda ne čisti v MKČN 0,5283
Objekti priključeni na javno kanalizacijo ali MKČN 0,0528

**DDV za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, se v skladu s točko c. 36. člena ZDDV-1, ne obračunava.

2.8 Storitve vezane na nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN 0,7158 0,0680 0,7838

2.9 Omrežnina - greznice in MKČN
Pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1510,2722 0,02590,2981
DN 2010,2722 0,02590,2981
DN 2530,8166 0,07760,8942
DN 32 30,8166 0,07760,8942
DN 40 102,7220 0,25862,9806
DN 50154,0830 0,38794,4709
DN 805013,6100 1,293014,9030
DN 10010027,2200 2,585929,8059
DN 15020054,4400 5,171859,6118

2.10 Omrežnina - greznice in MKČN
Nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1510,1361 0,01290,1490
DN 2010,1361 0,01290,1490
DN 2530,4083 0,03880,4471
DN 32 30,4083 0,03880,4471
DN 40 101,3610 0,12931,4903
DN 50152,0415 0,19392,2354
DN 80506,8050 0,64657,4515
DN 10010013,6100 1,293014,9030
DN 15020027,2200 2,585929,8059

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Komen z dne 22.12.2021, občina Komen subvencionira 50% cene omrežnine javne službe storitve povezane z greznicami in MKČN za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.

3.0 NAMAKALNI PRIKLJUČKI- POSEBNA STORITEV

3.1 Vodarina

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 1,1011 0,1046 1,2057

* Velja samo za uporabnike namakalnih priključkov, ki imajo vodno dovoljenje pri Agenciji republike Slovenije za okolje.

3.2 Omrežnina

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 – 1511,9077 0,18122,0889
DN 2011,9077 0,18122,0889
DN 2535,7231 0,54376,2668
DN 32 35,7231 0,54376,2668
DN 40 1019,0770 1,812320,8893
DN 501528,6155 2,718531,3340
DN 805095,3850 9,0616104,4466
DN 100100190,7700 18,1232208,8932
DN 150200381,5400 36,2463417,7863

Ceniki pod točko 1. in 2. in 3. veljajo od 1. 1. 2022 dalje
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

4.0 CENIK STORITEV POVEZANIH Z GREZNICAMI NA POZIV STRANKE IZVEN PLANA PRAZNJENJA

Ta cenik velja za storitve praznjenja in čiščenja grezničnih gošč, ki jih stranke naročajo in niso del plana praznjenja, kar je obračunano po količini porabljene vode.

OBČINA KOMEN v EUR DDV 9,5% v EUR v EUR
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti do 5 km 76,00 7,22 83,22
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti od 5 do 10 km 104,00 9,88 113,88
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti nad 10 km 132,00 12,54 144,54
Čiščenje odpadnih vod merjeno na m³ pripeljane gošče 8,5100 0,8085 9,3185

V ceni je zajeto enkratno praznjenje greznic oziroma male čistilne naprave do količine 6 m³ gošče in odvoz le-te na čistilno napravo v dokončno obdelavo.

Oddaljenost v kilometrih je razdalja od greznice do čistilne naprave, v kateri bo pripeljana gošča dokončno obdelana in očiščena.

Strošek čiščenja in dokončne obdelave na čistilni napravi se zaračunava po ceniku čiščenja grezničnih odpadnih vod na posamezni čistilni napravi (in sicer na m³ pripeljane gošče).

Cenik pod točko 4. velja od 1. 3. 2023 dalje
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

5.0 CENIK DRUGIH KOMUNALNIH STORITEV, KI NISO ZAJETE V CENIKIH 1., 2., 3. in 4.

Končni obračun delovnih ur strojev, opreme in vozil vsebuje pripravo na delo, čas odhoda iz KVS Sežana do prihoda na lokacijo izvršene storitve, čas izvrševanja storitev in vrnitev na KVS Sežana.
Najmanjša merska enota stroja, opreme in vozil je delovna ura. Najmanjša merska enota za fizično delo je pol ure.
Za dela, katera vključujejo več storitev po tem Sklepu, se izdela sestavljena ponudba oz. izda sestavljen račun.
Delovni urnik je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 h. Za dela izven delovnega časa in v nočnih urah med 22.00 in 6.00 h ter dela prostih dni, se vrednosti storitev poveča za 50%.
Kjer je zaradi specifičnosti oteženo izvajanje del (delo med obratovanje, delo v neposredno bližini drugih komunalnih naprav) se cene povečajo za 30%.
Intervencija med delovnim časom v roku 1 ure, se vrednost storitve poveča za 25%.

5.1 Storitve čiščenja kanalizacijskih vodov, greznic in mkčn ter prevoz odplak in čiščenje na čistilni napravi v režiji

Cenik se uporabi za storitve, ki jih naročajo uporabniki in ne spadajo pod storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Režijski obračun enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Ročno čiščenje kanalizacije, ureditev dostopov do greznice in ostala potrebna ročna dela ura 22,40     2,13 24,53
Komunalno vozilo s posadko ura 84,00     7,98 91,98
* premik ura 84,00     7,98 91,98
* prevoz na druge ČN (oddaljenost več kot 20 km) km 2,80     0,27 3,07
* strojno čiščenje kanalov, greznic in objektov kanalizacije, prečrpavanje ura 84,00     7,98 91,98
* črpanje maščobolovilca ura po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
* praznjenje maščobolovilca na ČN kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
* dovoz in montaža čepov za zaporo kanalizacije s čiščenjem ura 84,00     7,98 91,98
* izposoja čepa za zaporo kanalizacije do fi 200 dan 18,00 3,96 21,96 1,71 19,71
* izposoja čepa za zaporo kanalizacije fi 250 do fi 500 dan 42,00 9,24 51,24 3,99 45,99
* pregled kanala s kamero ura 86,00 18,92 104,92    
* čiščenje peskolovov, revizijskih jaškov ura po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
*zunanji izvajalec kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
*deponiranje odpadka kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%

5.2 Cenik dela, prevozov in strojnih del, ki se jih uporabi za obračun storitev

REŽIJSKA URA DELAVCEV RAZNIH POKLICEV (napeljava, popravilo in vzdrževanje vodovodnih, toplovodnih in kanalizacijskih napeljav ter druga dela) enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Inženir, projektant ura 53,50 11,77 65,27 5,08 58,58
Tehnik ura 28,20 6,20 34,40 2,68 30,88
VK delavec ura 25,50 5,61 31,11 2,42 27,92
KV delavec ura 22,40 4,93 27,33 2,13 24,53
Dela, kjer se uporabljajo varilne naprave ura 36,20 7,96 44,16 3,44 39,64
Dela, z dolgo cevjo do 65m dolžine. Višinska razlika do 9m pri dolžini do 23m ura 45,00 9,90 54,90 5,22 50,22
Strojno čiščenje s povratno vodo. Čiščenje greznic in objektov kanalizacije ura 90,00 19,80 109,80 8,55 98,55

GRADBENA MEHANIZACIJA IN VOZILA enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Agregat ura 6,85 1,51 8,36 0,65 7,50
Motorna žaga, rezalka ura 5,90 1,30 7,20 0,56 6,46
Črpalka ura 14,10 3,10 17,20 1,34 15,44
Osebna vozila, kombi km 1,20 0,26 1,46 0,11 1,31
Tovorno vozilo IVECO z avtodvigalom do 500 kg
* obratovalna ura ura 30,00 6,60 36,60 2,85 32,85
* obratovalna ura z avtodvigalom ura 46,20 10,16 56,36 4,39 50,59
* tekoči km (nad 20 km) km 2,30 0,51 2,81 0,22 2,52
Tovorno vozilo MAN z avtodvigalom do 3t
* obratovalna ura ura 42,00 9,24 51,24 3,99 45,99
* obratovalna ura z avtodvigalom ura 61,60 13,55 75,15 5,85 67,45
* tekoči km (nad 20 km) km 2,50 0,55 3,05 0,24 2,74
Tovornjak IVECO nosilnosti do 6t
* obratovalna ura ura 48,00 10,56 58,56 4,56 52,56
* tekoči km (nad 20 km) km 2,50 0,55 3,05 0,24 2,74
Rovokopač
* obratovalna ura ura 43,00 9,46 52,46 4,09 47,09

Pri delih, ki se na zahtevo naročnika opravijo v podaljšanem delovnem času in nočnih urah med 22. in 6. uro ter dela v prostih dneh, se vrednosti iz cenikov 5.1. in 5.2. povečajo za 50%. Kjer je zaradi specifičnosti oteženo izvajanje del (delo med obratovanjem, delo v neposredni bližini drugih komunalnih naprav ipd.), se cene povečajo za 30%.

5.3 Cenik drugih storitev in cenik za obračun poškodb

DRUGE STORITVE enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR
Iskanje okvar z aparaturo na vodoinstalacijskih vodih ura 78,00 17,16 95,16
Zakoličbe vodovodov in kanalizacije ura 53,00 11,66 64,66
Meritev tlačnih razmer in izdaja potrdila o tlačni preizkušnji in tlaku v omrežju in druge meritve ura 58,00 12,76 70,76
Odklop in pečatenje vodomera
a.) za vodomere od DN 15 do DN 40 kos 57,00 12,54 69,54
b.) za vodomere DN 50 kos 225,00 49,50 274,50
c.) za vodomere DN 80 kos 290,00 63,80 353,80
d.) za vodomere DN 100 kos 325,00 71,50 396,50
e.) za vodomere DN 150 kos 390,00 85,80 475,80
Ponovni priklop
a.) za vodomere od DN 15 do DN 40 kos 57,00 12,54 69,54
b.) za vodomere DN 50 kos 225,00 49,50 274,50
c.) za vodomere DN 80 kos 290,00 63,80 353,80
d.) za vodomere DN 100 kos 325,00 71,50 396,50
e.) za vodomere DN 150 kos 390,00 85,80 475,80
V primeru ponovnega priklopa vodomera v roku enega leta, se stranki zaračuna samo ponovni priklop, sicer se zaračuna tudi nabavo novega vodomera.
Izvedba pregleda delovanja MKČN do 50 PE (kmetijska gospodarstva, nedostopne MKČN,...) kos 85,00 18,70 103,70

OBRAČUN POŠKODB NA VODOVODNEM IN KANALIZACIJSKEM OMREŽJU enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR
Obračun povprečnine za nastanek poškodbe zaradi nedovoljenega poseganja v območje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ali neupoštevanja izdanih soglasij (obračun za vsak dogodek posebej)
Poškodovanje cevovodov
* vodovod do DN 80 kos 590,00 129,80 719,80
* vodovod do DN 150 kos 910,00 200,20 1.110,20
* vodovod do DN 250 kos 1.250,00 275,00 1.525,00
* vodovod nad DN 251 do DN 400 kos 1.500,00 330,00 1.830,00
* magistralni vodovod DB 500 in več kos 2.200,00 484,00 2.684,00
* fekalna in/ali meteorna kanalizacija kos 650,00 143,00 793,00
* nepooblaščeno popravilo brez soglasja upravljavca kos pripadajoča postavka se poveča za 50%
* neprijava poškodbe (dodatno plačilo) kos 650,00 143,00 793,00
Obračun storitev popravil poškodovanega omrežja (IZRAČUN PO DEJANSKIH STROŠKIH)
Popravilo okvare (morebitni izklop, nabava in montaža potrebnega materiala), izpiranja vodovoda, tlačni preizkus vodovoda, dezinfekcija vodovoda, ocenjena iztečena količina vode, obvestilo potrošnikom po medijih, pregled kanalizacije s kamero, vodotesnost kanalizacij, storitve zunanjih izvajalcev, plačilo poškodb na privatni lastnini in ostali stroški, ki so vezani za odpravo napake.

Cenik pod točko 5. velja od 1. 3. 2023 dalje
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Obvestilo
OKVARA REDUCIRNE POSTAJE - SVETO, IVANJI GRAD, PRESERJE
18.6.2024 10:38:12
V ponedeljek, 17.6.2024 je zaradi okvare na reducirni postaji prišlo do povišanja tlaka v vodovodnem omrežju v naseljih Sveto, Ivanji grad in Preserje. Vse uporabnike, ki so zaradi povišanega tlaka zaznali škodo pozivamo, da pokličejo na sedež podjetja, da se dogovorimo za ogled in prijavo škode zavarovalnici.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj pušča varnostni ventil pri vodnih grelcih - bojlerjih?

Voda se ob segrevanju razteza (2%), povratno varnostni ventil na bojlerju oz. ogrevalni napravi spušča vodo nazaj v instalacijo, vendar pa nepovratna loputa pri vodomeru ne dovoljuje povratnega toka vode. Rešitev je vgradnja raztezne sanitarne posode na interni instalaciji objekta.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Izberite en kozarec, iz katerega boste vsak dan pili vodo. Tako boste zmanjšali število umazanih kozarcev in število pranj v pomivalnem stroju.