ponedeljek | 15 julij |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Metodologija obračunavanja porabljene vode
  Kratek opis metodologije obračunavanja porabljene vode po večstanovanjskih stavbah ter metodologija izračuna akontacij in drugih oblik obračuna vodarine.  
Stanovalci večstanovanjskih stavb imajo možnost plačevanja vode glede na vrsto odjema:

DIREKTEN OBRAČUN
Vsakdo plačuje vodo po svojem vodomeru katerega upravlja in vzdržuje KVS. V primerih več stanovanjskih stavb z direktnim obračunom in skupnim požarnim razvodom plačuje stanovalec še sorazmerni strošek vode in prispevkov za »požarni« vodomer.

SEKUNDARNI VODOMERI
Stanovalci plačujejo vodo po sekundarnih vodomerih katere vzdržujejo in upravlja upravnik ali stanovalci sami. Rok zamenjave vodomerov je 5 let. Razliko med glavnim vodomerom in sekundarnimi vodomeri izravnavamo z korekcijskim faktorjem. Ta se spreminja in je odvisen predvsem od točnosti vodomerov, zamikov odčitkov vodomerov, netesnosti – puščanj instalacij in točnosti samih odčitkov. Sekundarne vodomere se kontrolira vsakih pet let, neustrezni nežigosani vodomeri ne morejo biti podlaga za obračun. Odjemalci, ki nimajo ustreznih vodomerov ali jih nočejo sploh vgraditi nosijo razliko, ki nastaja med glavnim in sekundarnimi vodomeri.

DRUŽINSKI ČLANI
Odjemalci plačujejo vodo po sorazmerno po številu stanovalcev katerih število javlja upravljavec HS ali stanovalci sami.

PAVŠALNI OBRAČUN
V primerih okvare glavnega vodomera se obračun izvrši po internih vodomerih. V objektih obračuna brez sekundarnih vodomerov se uporabi povprečno porabo razdeljeno na družinske člane.

DOSTAVA PODATKOV
Upravljavci oziroma porabniki imajo naslednje obveznosti:

• Redna zakonska kontrola in zamenjava internih vodomerov (5let).
• Dostava podatkov o lastniku stanovanja, najemno pogodbo v primeru podnajemnikov,
   ažurni spremembi podatkov podatki vodomera: dimenzija, tip, proizvajalec, datum
   žigosanja.
• Mesečni podatek stanja vodomera.

Kontrola vodomerov: Vedno se lahko zahteva kontrola glavnega ali pomožnega vodomera. Glavni vodomer se na zahtevo uporabnikov demontira in preizkusi v akreditiranem laboratoriju katerega lahko izbere naročnik. (stroške kontrole nosi KVS v primeru netočnosti sicer pa naročnik kontrole).

Puščanja vode: puščanja na interni instalaciji stanovanja bremenijo lastnika stanovanja po internem vodomeru.

Puščanja vode na skupnem razvodu med glavnim in sekundarnimi vodomeri se razdelijo po stanovanjih z uporabo korekcijskega faktorja.

Primeri:
Obračun po vgrajenih vodomerih
Obračun po stanovalcih


DOLOČITEV MESEČNE AKONTACIJE

S prehodom na mesečni obračun vodarine smo uvedli nov sistem izračunavanja ocenjenjenih povprečnih vrednosti mesečne porabe vode.

Odčitavanja vodomerov izvajamo skladno z odlokom občine, za manjkajoča dva meseca izračuna pričakovano povprečno porabo glede na pretekla obdobja za dobo 12 mesecev.

Akontacija oz. dejanski odčitek, ki se obračuna mesečno se po teži (pomembnosti) upošteva v tem zaporedju:

1. DEJANSKI ODČITEK - Odčitek naših rajonskih delavcev - dejanski odčitek s terena. Ta podatek se v vsakem primeru upošteva pri določitvi porabe za mesece, ko se izvaja odčitke ter za odjemna mesta, kjer se odčitki izvajajo mesečno skladno s planom odčitavanja.

2. JAVLJENO STANJE - Podatek, ki ga odjemalec sporoči preko spletne aplikacije - to so odčitki, ki jih lahko odjemalci stanovanjskih hiš oddajo preko naše spletne aplikacije. Podatke za dostop do aplikacije prejmete po položnici.

3. OCENJENA POVPREČNA PODRABA - Izračunano povprečje - se izračuna, če nismo prejeli vašega odčitka oz. se ni izvajalo odčitavanje na terenu. V tem primeru aplikacija sama oceni predvideno porabo.

Stanje na obračunskem vodomeru se odčitava najmanj dvakrat letno za gospodinjstva oziroma fizične osebe, za pravne osebe pa mesečno. V vmesnem obdobju, ko vodomer ni odčitan, se uporabniku zaračuna mesečna akontacija. Akontacijo določi upravljavec, lahko pa uporabnik zahteva spremembo višine akontacije.

Če ste v primeru izračunane porabe dva meseca preplačali oz. preveč plačali glede na dejansko porabo, se vam bo v naslednjih položnicah ta presežek izpisal kot "dobropis" v obliki (-) vrednosti.

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Obvestilo
OKVARA REDUCIRNE POSTAJE - SVETO, IVANJI GRAD, PRESERJE
18.6.2024 10:38:12
V ponedeljek, 17.6.2024 je zaradi okvare na reducirni postaji prišlo do povišanja tlaka v vodovodnem omrežju v naseljih Sveto, Ivanji grad in Preserje. Vse uporabnike, ki so zaradi povišanega tlaka zaznali škodo pozivamo, da pokličejo na sedež podjetja, da se dogovorimo za ogled in prijavo škode zavarovalnici.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Dobil sem sumljivo visok račun za vodo. Kje lahko zadevo preverim?

Najprej preverite, če se stanje vodomera na računu ujema z dejanskim stanjem vodomera. Če se ne ujema je verjetno prišlo do napake pri odčitku vodomera. Oglasite se na sedežu podjetja, kjer bomo zadevo uredili.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Med umivanjem zob zaprite vodo in prihranite do 18 litrov vode na minuto. V štiričlanski družini boste tako prihranili 900 litrov vode na teden.