petek | 5 junij |  2020

OMREŽJE KVS

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Registrirani uporabniki

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Reference podjetja
  Referenčni objekti, katere je izvajal oz. soinvestiral Kraški vodovod Sežana. Pregled je pripravljen po letih.  

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1992 - 2001 | 1981 - 1991
Leto izdelave: 1981
NN TP KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE I. FAZA NA ODSEKU SEŽANA - ODLAGALIŠČE SMETI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
DVOJNI VN KABLOVOD TP SELE - TP KLARIČI L = 3.200 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
SIGNALNI tk KABLOVOD L = 9.300 M
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
ČRPALIŠČE SELA NA KRASU IN R V = 1000 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VN TP ŠIBELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VN TP KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VN KABLOVOD TP ŠIBELJE - TP SELA L = 9.300 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VODOVOD SELA - BRESTOVICA - KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
TP SELA NA KRASU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VODOVOD BRESTOVICA I. FAZA NA ODSEKU KLARIČI - SELA -LIPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
ZAKLJUČENI TRIJE ČRPALNI VODNJAKI V SKLOPU ČRPALIŠČA KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1981
VODOVOD KLARIČI - SELA - LIPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
MOŠCI - RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
RT I. - BRESTOVICA V = 20 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
HIDROPOSTAJA MOŠCI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
DOLNJA BRESTOVICA RAZDELILNO MREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
R G. BRESTOVICA V= 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
GORNJA BRESTOVICA RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1982
VODOVOD D. BRESTOVICA - G. BRESTOVICA - MOŠCI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
VODOVOD PREGARJE - JAVORJE - OBROV, (PEHD F 110 , F 90, L=5064 m,
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA I. ETAPA 1. DEL : CEVOVOD RT KOMEN - TOMAČEVICA NA ODSEKU RT KOMEN - ODCEP ZA KOMEN (V SKUPNI TRASI VODOVODA BRESTOVICA, PVC F 200, L = 600m), SKUPAJ Z ODCEPOM ZA KOMEN
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
RT I. JAVORJE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
VODOVOD BRESTOVICA II. FAZA I. ETAPA NA ODSEKU LIPA - KOMEN ( JE F 500 mm, L = 4.500 m)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1983
R II. PREGARJE V = 200 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1984
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA I. ETAPA 2. DEL: ODCEP RT KOMEN - TOMAČEVICA NA ODSEKU KOMEN - ODCEP ZA TOMAČEVICO (V SKUPNI TRASI VODOVODA BRESTOVICA, PVC F 200, L =1800 m)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1984
VODOVOD BRESTOVICA, II. FAZA II. IN III. ETAPA :ODSEK KOMEN - KRIŽ (JE F 500 mm, L= 19.500m)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
MATAVUN : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA II. ETAPA 1. DEL "TOMAČEVICA"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
MALI DOL : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
III. ETAPA "ŠKOCJAN"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
IV. ETAPA "MATAVUN"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIKLJUČNI VODOVOD RT MALI DOL - MALI DOL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD DOLNJE LEŽEČE - GRADIŠČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA II. ETAPA 2. DEL "MALI DOL"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
TOMAČEVICA : RAZDELILNO OMREŽJE IN RIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VAREJE RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
RT GRADIŠČE V = 20 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
I. ETAPA "GRADIŠČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD ŠKCJAN - MATAVUN
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD BETANJA - ŠKOCJAN
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
RT MALI DOL V = 4 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
ŠKOCJAN : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
BAKA RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
ČP MLAČEVO - REKONSTRUKCIJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVODI V VREMSKI DOLINI I. FAZA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD RAZCEP TOMAČEVICA - TOMAČEVICA - RT MALI DOL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD RAZCEP TOMAČEVICA - GABROVICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD VAREJE - BARKA NA ODSEKU ZAJETJE - VAREJE - BARKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ II. FAZA I. ETAPA 1. DEL : ODCEP IZ VT CEVOVODA BRESTOVICA DO REDUCIRNE POSTAJE TOMAČEVICA (SKUPNA TRASA Z VODOVODOM I. FAZE I. ETAPE - 3.DEL)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA II. ETAPA 3. DEL "GABROVICA"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
ZAJEMNI OBJEKT VAREJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
COLJAVA : RAZDELILNO OMREŽJE IN VODOVODNI PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
BETANJA : RADELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
R VAREJE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD MLAČEVO SENOŽEČE I. FAZA : ODSEK ČP MLAČEVO - GOSTILNA NA RAVNI ( 4.500m), SANACIJA ČP MLAČEVO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD GRADIŠČE . BETANJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
GRADIŠČE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
PRIMARNI VODOVOD GABROVICA - COLJAVA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
II. ETAPA "BETANJA"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
MATAVUN : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDIL I. FAZA I. ETAPA 3. DEL : ODSEK ODCEP ZA TOMAČEVICO - RAZCEP TOMAČEVICA ( SKUPAJ Z VODOVODOM ZA ŠTANJEL)
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ I. FAZA II. ETAPA 4. DEL "COLJAVA"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1985
GABROVICA :RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R LAŽE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R PREŠNICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R SABLANICA V = 450 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
PREŠNICA : KAPTAŽA VODNEGA VIRA IN IZGRADNJA REZERVOARJA V PREŠNICI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R ZIDOVNIK I. V= 500 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R ZIDOVNIK II. V= 450 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R/ČP LAŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
R/ČP RODIK V = 550 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
SIGNALNI KABLOVOD R/ČP LAŽE - R LAŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
K S SLIVJE : SANACIJA LOKALNIH VODNIH VIROV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
ZAZID : SANACIJA OBSTOJEČEGA ZAJETJA, REZERVOARJA IN VODOVODA PO NASELJU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
ARTVIŽE : KAPTAŽA VODNEGA VIRA ZA ARTVIŽE Z REZERVOARJEM V = 30 M3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
AVBER : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
ČRPALIČE PLANINA Z VODNO CELICO V = 270 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD: ODCEP ASF. BAZA ČP LAŽE - R- LAŽE - LAŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
EL KABLOVOD ASF. BAZA SENOŽEČE - R/ČP LAŽE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD NA ODSEKU SEŽANA - LOKEV L= 7200 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD NA ODSEKU RODIK - KOZINA L= 4200 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD NA ODSEKU LOKEV - RODIK L = 7400 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD MLAČEVO - SENOŽELČE II. FAZA "LAŽE"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD BRESTOVICA: III. FAZA IIII. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
GRIŽE : SANACIJA VELIKE LOVILNE PLOŠČE ZA KRAJEVNI VODOVOD
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
LAŽE : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD BRESTOVICA : III. FAZA I. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VODOVOD BRESTOVICA: III. FAZA I I. ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
K S PLISKOVICA : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
K S OCIZLA : SANACIJA VODNIH VIROV IN DOGRADITEV CEVOVODOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
KREPLJE : REKONSTRUKCIJA PRIMARNEGA VODOVODA GODNJE - KREPLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
VN KABLOVOD TP SEŽANA - ČP PLANIBNA L = 1700M
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1986
K S KAZLJE : VGRADITEV CEVNIH PROPUSTOV ZA VODOVOD PRED ASFALTIRANJEM NASELJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
KS SLIVJE : ZAJETJE IN CEVOVOD ZA NASELJE HOTIČNA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
KS SLIVJE :
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
BREZOVICA : OBNOVITEV ZAJETJA BREZOVICA KRAJEVNEGA VODOVODA BREZOVICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
CEVOVOD ZAJETJE SLIVJE - SLIVJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
KS OCIZLA - BEKA : SANACIJA NA VODOVODU BEKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
GORNJE VREME : REKONSTRUKCIJA IN KAPTAŽA ZAJETJA KRAJEVNEGA VODOVODA GORNJE VREME
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
FILIPČJE BRDO : RAZDELINO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
PODGORJE : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
PREŠNICA : DOPOLNITEV DEL NA ZAJETJU IN R PREŠNICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
KOMEN : REKONSTRUKCIJA VODOVODA IN DOPOLNITEV HIDRANTNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
PODBREŽE : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
SANACIJA R SLIVJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
SEŽANA : VODOVOD Z ZAKLJUČNO ZANKO POD TABOROM V SEŽANI IN IZVEDBO ČRPALIŠČA ZA BOLNICO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
VODOVOD ODCEP IZ VDOVODA SUŠET - KRIŽ - FILIPČJE BRDO, RAZDELILNO OMREŽJE IN HIŠNI PRIKLJUČKI FILIPČJE BRDO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
STOMAŽ : OBNOVA CEVOVODA ZA NASELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
SKOPO : SANACIJA JAVNEGA VODNJAKA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
VODOVOD ZAJETJE - NASELJE HOTIČNA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ZAJETJE HOTIČNA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
SANACIJA ZAJETJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ZAJETJE SLIVJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ZAVRHEK . PRIMARNI CEVOVOD OD LOKALNEGA ZAJETJA DO NASELJA - ZAČASNA REŠITEV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
RODIK : DODATNO KAPTIRANJE VODNIH VIROV ZA KRAJEVNI VODOVODNI SISTEM
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ZAZID : SANACIJA ČRPALIŠČA KRAJEVNEGA VODOVODA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
ŠEPULJE : SANACIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1987
VODOVOD FILIPČJE BRDO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD SELO - RAVNJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
DUTOVLJE : REKONSTRUKCIJA VODOVODA OD BENZINSKEGA SERVISA DO GLAVNEGA TRGA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
TUPELČE : RAZDELILNO OMREŽJEI N PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD KRVAVI POTOK - VRHOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
KOMEN : REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA ODSEKU POŠTA KOMEN - ALUMUNIJ KOMEN
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
KOBJEGLAVA : RAZDELČILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ II. FAZA I. ETAPA 2. DEL : ODCEP OD REDUCIRNE POSTAJE TOMAČEVICA DO NASELJA TUPELČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD BRESTOVICA II. FAZA III. ETAPA : SIGNALNI KABLOVOD ČP PLANINA - NADZORNI CENTER
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
NAKLO : RAZDELILNO OMREŽJE INPRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
REZERVOAR ZAZID
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
DANE PRI SEŽANI : REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČNEGA VODOVODA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVOD BRESTOVICA III. FAZA III. ETAPA : NADZORNI CENTER V SEŽANI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVODI V KS SLIVJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVODI V VREMSKI DOLINI I. FAZA V. ETAPA NAKLO 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
VODOVODI V VREMSKI DOLINI I. FAZA V. ETAPA NAKLO 2. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
PRIKLJUČNI CEVOVOD MATAVUN - NAKLO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
R TOLSTI VRH V 0 200m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
R RAVNJE V = 60 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1988
NOVELO : REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
GORJANSKO : REKONSTRUKCIJA DELA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
HRUŠEVICA : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
VOGLJE - RAZDELILNO OMREŽJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ II. FAZA I. ETAPA 3. DEL : ODSEK OD NASELJA TUPELČE DO ODCEPA HRUŠEVICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
ORLEK "A" REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
PRIMARNI VODOVOD ZA III. TLAČNO CONO V SEŽANI "OGRADE"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
REZERVNO EL. NAPAJANJE ČP PLANINA V SEŽANI IN VODOVOD V II. TLAČNO CONO V ISTEM JARKU
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
ŽIRJE: REKONSTRUKCIJA ODCEPA ZA ŽIRJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
ŠKRBINA : REKONSTRUKCIJA DELA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
VODOVOD HRUŠEVICA NA ODSEKU ODCEP HRUŠEVICA - HRUŠEVICA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1989
VODOVOD BRESTOVICA III. FAZA III.ETAPA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD SENOŽEČE - POTOČE - DOLENJA VAS
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
DOLNJE VREME : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD V OBRTNO CONO DUTOVLJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
ORLEK "C" REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
ŠTANJEL "B": RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVODI V VREMSKI DOLINI II. FAZA I. ETAPA DOLNJE VREME
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
SENOŽEČE : REKONSTRUKCIJA PRIMARNEGA VODOVODA NA ODSEKU GOSTILNA NA RAVNI - ČP SENOŽEČE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
PRIKLJUČNI VODOVOD OD ŽELEZNICE DO NASELJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
ORLEK "B" REKONSTRUKCIJA RAZDELILNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ III. FAZA III. ETAPA NA ODSEKU ŠTANJEL "B" MED ZT 62 do ZT 107
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD DUTOVLJE - KOPRIVA - BRJE I. ETAPA REKONSTRUKCIJA REKONSTRUKCIJA DUTOVLJE - SKOPO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD DUTOVLJE - KOPRIVA - BRJE I. ETAPA REKONSTRUKCIJA REKONSTRUKCIJA DUTOVLJE - SKOPO
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD DUTOVLJE - KOPRIVA - BRJE II. ETAPA REKONSTRUKCIJA SKOPO - KPRIVA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD SEŽANA - VRHOVLJE - VOGLJE II. FAZA I. ETAPA NA ODSEKU SMETIŠČE - ZT 36
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
KOZINA :REKONSTRUKCIJA RAZDELNEGA OMREŽJA
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
VODOVOD PADEŽ : SANACIJA AKVADUKTA POD JUŽNIM REZERVORJEM
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
ŠTORJE : REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA PRIKLJUČNEGA VODOVODA ZA NASELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1990
GODNJE : REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA PRIKLJUČNEGA VODOVODA ZA NASELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA I. ETAPA ŠTANJEL "A"
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
DOLENJA VAS : REKONSTRUKCIJA RAZDELIL-NEGA OMREŽJA IN PRIKLJUČKOV
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
VODOVOD KOMEN - ŠTANJEL - KOBDILJ IV. FAZA II. ETAPA : POVEZOVALNI CEVOVOD VZHODNI STOLP - KOBDILJ
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
DOPOLNITEV ANTIKOROZIJSKE ZAŠČITE ZA ČRPALIŠČE KLARIČI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
SEŽANA : REKONSTRUKCIJA V LEVSTIKOVI ULICI 1. DEL , L = 81 m
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
POLNILNO MESTO ZA NASELJE RODIK
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
KOBDILJ 1. DEL RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
KOBDILJ 1. DEL : SEKUNDARNI CEVOVOD SKOZI NASELJE
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
KOBDILJ 1 : PRIKLJUČKI 1. DEL
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
RT KOBDILJ V = 4 m3
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
ŠTANJEL"A" : RAZDELILNO OMREŽJE IN PRIKLJUČKI
  Trenutno ni slike!
Leto izdelave: 1991
VODOVOD BRESTOVICA III. FAZA III. ETAPA
  Trenutno ni slike!

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Brez posebnosti
BREZ POSEBNOSTI
5.6.2020
Trenutno stanje na vodovodnem omrežju je brez posebnosti.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Ali vam je že kdaj zmrznil vodomer?
Da, to se mi dogaja redno
Ne, vedno poskrbim, da ga zaščitim

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Kako ukrepamo v primerih posameznih neskladnih vzorcev pitne vode, ugotovljenih z laboratorijskimi preiskavami?

V primerih posameznih neskladnih vzorcev pitne vode, ugotovljenih z laboratorijskimi preiskavami v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa, so v najkrajšem možnem času izvršeni korektivni ukrepi, predvideni v našem vzpostavljenem sistemu HACCP. Takšni ukrepi so: pregledi vodovodnih objektov in naprav, izpiranje vodovodnega omrežja, dvig koncentracije dezinfekcijskega sredstva v vodovodnem omrežju, previrjanje internega omrežja uporabnika, obveščanje uporabnikov, vzpostavitev ukrepa prekuhavanja idr. Ob neskladjih obveščamo tudi nacionalni inštitut za javno zdravje in zdravstveno inšpekcijo. Uspešnost izvedenih ukrepov preverjamo s ponovnimi kontrolnimi odvzemi vzorcev pitne vode in analizo le-teh. Če so rezultati analiz kontrolnih vzorcev ustrezni, nadaljnji ukrepi niso več potrebni.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Za hladne napitke postavite v hladilnik vrč vode. Ne pripravljajte si jih s tekočo vodo iz pipe, saj bo le tako sleherna kapljica prišla v vaš žejni želodec, ne pa v odtočni kanal.